Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Beseda se žáky nižších ročníků

Stránka naposledy upravena 14:22, 23 Črvn 2011 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  Žádné titulky

   

  P6070047.JPG Jak získat nové členy do včelařského kroužku? Osvědčenou cestou jsou besedy se žáky v nižších ročnících základní školy, jako součást výuky přírodovědy na tomto stupni školy.

  Termín besedy:

  Na termínu a obsahu náborové besedy se domluví vedoucí kroužku s vyučující učitelkou třídy, kde besedu plánujeme. Vhodné je volit termín v závěru školního roku, nejlépe v závěru měsíce června. Besedu je dobré uskutečnit v učebně třídy, která je pro žáky jejich přirozeným prostředím. Ale může se konat i jinde, například v pracovně přírodopisu nebo výpočetní techniky, má-li škola takovou specializovanou místnost, kde se dají využít doprovodné technické prostředky pro doplnění besedy. Ve speciálních pracovnách můžeme lépe využít nabízenou projekční a výpočetní techniku a pomůcky z blízkého kabinetu. Na škole v Kopidlně máme dlouholeté zkušenosti s besedami se žáky 4. a 5. ročníku ZŠ. Proč právě tyto ročníky? Je to nejvhodnější období náboru žáků, těsně před jejich přechodem do 6. ročníku, který je již součástí 2. stupně ZŠ. Je to věk, který je k zahájení včelaření mladých včelařů  nejvhodnější. Žáci už mají své zájmy utříděné a mají též představy, čemu se chtějí v budoucnu více věnovat. Je proto naděje, že u své záliby déle vydrží. Na rozdíl od mladších žáků své zájmy velmi často mění a nemají potřebnou fyzickou sílu, potřebnou k manipulaci s včelařskými zařízeními.                  P6070057.JPG                     

     Příprava besedy: 

  S vyučující učitelkou se před besedou domluvíme, co vše se již o včelách žáci v přírodovědě načili. Z toho je třeba vycházet v přípravě na cca 1-2 hodinovou besedu. V rámci besedy je dobré dětem ukázat přímo ukázky některých včelařských potřeb a pomůcek. Minimálně je nutné jim ukázat nástavek s různými typy rámků (prázdný, nadrátkovaný, s mezistěnou, s panenským dílem, souš, starý rámek s vyběhlými matečníky, případně s divočinou...), dále atraktivní dýmák (naplněný hořlavým materiálem), případně včelařskou kuklu, klobouk, rozpěrák, vidličku a jiné pomůcky. 

     K besedě  je výhodné přizvat ke spoolupráci zkušeného včelaře - praktika, který  výklad vedoucího kroužku-učitele doplňuje praktickými ukázkami  a svými praktickými zkušenostmi. Dnes, kdy už má kroužek své vlastní absolventy, využíváme ke spolupráci při besedě i mladé včelaře, ale také starší žáky ze současného včelařského kroužku, neboť právě oni mají k dětem nejblíže, dobře jim rozumí a nejvíce jim imponují. Stávají se pro ně vhodným příkladem k následování.

   Obsah besedy:  

      V obsahu vystoupení naváže přednášející na  vědomosti dětí a beseduje s nimi formou otázek a odpovědí o původu včel, o jejich chovu a významu. Pak následují praktické ukázky donesených pomůcek, které předvádí přítomný praktický včelař, nebo absolvent kroužku. Pro oživení a přiblížení skutečnosti  je vhodné promítnout dětem kratší video, které si půjčíme z ústřední včelařské knihovny v Křemencově ulici v Praze. Skvělé jsou ukázky živých včel v zaskleném rámku.

  Následují dotazy, kdy se žáci ptají na vše, co je z oboru včelařství zajímá. Odpovídá praktický včelař - jindy vedoucí kroužku, někdy i mladý včelař-chovatel. Nakonec je na programu ochutnávka doneseného čerstvého medu. Skleničkou medu nikdy nezapomeneme obdarovat i přítomnou paní učitelku, která se stává naším spojencem při podpoře zájmu žáků o náš společný zájem.                                             P1020466.JPG                   

     Poznatky  a zkušenosti:                                                          

     Beseda by měla mít pestrou náplň a měly by se v ní střídat různé činnosti i přednášející osoby. Souvislý výklad by neměl překročit 20 minut a neměl by být příliš odborný. V tom je třeba krotit zvláště přizvané praktické včelaře, kteří si besedu často pletou s odborným seminářem pro již zkušené chovatele včel. Informace podáváme  jednoduše, nezapomeneme na různé zajímavosti. Těžiště besedy je v praktických ukázkách, do kterých co nejvíce zapojíme přihlížející děti. Třeba tím, že jim oblékneme  včelařské kukly, nasadíme včelařský klobouk, necháme zapálit kuřačku a dovolíme jim vyzkoušet její funkci,  necháme někomu z přihlížejících dětí vidličkou odvíčkovat donesený plást se zavíčkovaným medem. Největší úspěch má vždy zasklený rámek se skutečnými a  živými včelami. Ten ukazujeme až v samém závěru besedy, protože na sebe vždy  strhne takovou pozornost, že další pokračování v besedě s připraveným programem docela znemožní. Pozor na jeho dobré utěsnění, aby nám včely při prohlídce nevylétly do místnosti.

                                        

          P6230013.JPG

   

  Otázky besedujících: 

  Velmi důležité je děti motivovat k dotazům. Toho dosáhneme tím, že každý ze žáků, který položí nějakou otázku, si může po jejím zodpovězení přijít ochutnat čerstvý med. Máme připravné slané tenké tyčinky, které se v medu namáčejí a děti jimi ochutnají včelařem přinesený čerstvý med.                                                                        

                                                                                            Nábor do kroužku:

  P1020462.JPGNa konci besedy se dětí zeptáme, kdo by měl zájem po prázdninách pracovat v kroužku. Zkušenost nám říká, že se vždy přihlásí většina přítomných dětí. To je také důkazem, zda naše beseda měla úspěch a předpokládaný efekt. Zájemcům  rozdáme malé kartičky : CHCI SE STÁT VČELAŘEM, které jsou poukázkou pro vstup do kroužku na začátku nového školního roku.

   A jaký je ale skutečný efekt celé akce?  To uvidíme až po prázdninách, kdy děti znovu navštívíme a domluvíme s nimi termín prvé schůzky kroužku. Nesmíme se nechat odradit tím, že většina přihlášených dětí zájem o práci v kroužku po prázdninách znovu neobnoví. Máme zkušenost, že ho potvrdí tak 2-3 žáci z těch, kteří se na besedě k činnosti přihlásili. Někteří na svůj slib zapomenou nebo jim účast nedovolí jejich rodiče. Ale i tento  počet přihlášených je pro začátek činnosti kroužku dobrý a stačí k zahájení jeho činnosti.  Je na vedoucím, jak dále udrží jejich zájem a jak dobrá činnost případně postupně přivede do kroužku další zájemce. 

                                                                                   včerlař.jpg       včerlař.jpg      včerlař.jpg

  Soubory 7

  SouborVelikostDatumAutor
   P1020454.JPG
  Žádný popis
  2.17 MB10:03, 10 Ún 2010Oldřich SUCHORADSKÝ
   P1020462.JPG
  Žádný popis
  561.49 kB10:03, 10 Ún 2010Oldřich SUCHORADSKÝ
   P1020466.JPG
  Žádný popis
  455.74 kB10:03, 10 Ún 2010Oldřich SUCHORADSKÝ
   P6070047.JPG
  Žádný popis
  617.92 kB10:00, 10 Ún 2010Oldřich SUCHORADSKÝ
   P6070057.JPG
  Žádný popis
  616.21 kB10:00, 10 Ún 2010Oldřich SUCHORADSKÝ