Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Administrativní zajištění činnosti zájmového kroužku včelařů

Stránka naposledy upravena 08:52, 17 Říj 2011 uživatelem Oldřich SUCHORADSKÝ
  Obsah
  1. 1.  
    1. 1.1.1.  
    2. 1.1.2.  
    3. 1.1.3.  
  P1020292.JPG  

   

  Můj první ozdobený perníček :

    z návštěvy členek včelařského kroužku v mateřské škole

   

   
   
   

  Činnost zájmového kroužku vyžaduje od vedoucího zajištění mnoha organizačních i administrativních úkolů,  ještě před  ustavením kroužku.

  1.Dohoda o zřízení kroužku s vedením školy (vzor dohody):

   obsahuje:

  • místo, kde se bude kroužek pravidelně scházet
  • frekvence schůzek -  den v týdnu a doba trvání schůzky
  • počet žáků v kroužku a jejich věkové rozmezí
  • finanční zabezpečení činnosti kroužku
  • spolupráce školy a místní včelařské organizace při činnosti zájmového kroužku
  • administrativa spojená s evidencí docházky, plán práce kroužku...

  2. Registrace kroužku  u Českého včelařského svazu, zajišťující organizaci,  náplň činnosti, finanční příspěvek na činnost, pozvání vedoucích kroužku na semináře, pravidelné zasílání časopisu Včelařství členům kroužku...

  Provádí se na předepsaném tiskopise. Registraci je třeba provést co nejdříve po založení kroužku, protože na základě ní bude kroužek na adresu zřizovatele dostávat příšlušný počet časopisu Včelařství pro členy kroužku a vedoucí bude zván na semináře VVK do Nasavrk. Registrace se každý školní rok obnovuje, podle momentální situace, a to do konce září . 

   3. Ohlášení jména zodpovědného vedoucího kroužku komisi mládeže ČVS, což mu umožní žádat finanční odměnu za roční práci při splnění daných podmínek, zasílání časopisu Včelařství, pozvání na seminář vedoucích do Včelařského učiliště v Nasavrkách (2x za rok : říjen + leden).

  Použije se stejný tiskopis, ale odešle se do Včelařského učiliště v Nasavrkách pracovníku včelařské školy v Nasavkách PaedDr.Ivanu Bělohlávkovi, také do konce září na adresu: belohlavek@souvnasavrky.cz.

   

  4. Nahlášení zřízení kroužku okresní organizaci včelařů - (pověřenému pracovníku s mládeží)  pro zajištění pozvání vedoucích a členů kroužku na akce včelařů v okrese a podpory práce kroužku. Přihlášení se provede ústně nebo písemně při nejbližším setkání okresní organizace, nejlépe do konce září a s každým zahájením nového školního roku.

   

  5. Další administrativa směřuje  k rodičům přihlášených dětí. Každý ze zájemců i jeho rodiče jsou  informováni:         

   

  6. Včelařským svazem je od šk. roku 2009/2010 předepsán tiskopis pro vyplňování docházky na jednotlivé schůzky,  vydaný pod číslem: SEVT 49 333 0, pro který platí pokyny k vyplňování. Tiskopis pro vedení zájmových kroužků je k dispozici u ředitele  každé školy.

  7. Vedoucí by měl znát pro případ bodnutí dítěte včelou nutná léčiva a mít je při práci se včelami v terénu vždy k dispozici a k rychlému použití.

   

   

  P1020503[1].JPG

  Pohár včelky MÁJI pro nejlepšího mladého včelaře kroužku v průběhu celého školního roku.  

  Klíčová slova
  • Zájmový včelařský kroužek, administrativní zajištění, Evidenční list, registrace vedoucích

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   DOHODA O SPLUPRÁCI.doc
  Žádný popis
  37.5 kB14:39, 14 Bře 2011Oldřich SUCHORADSKÝ