Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Artefiletické aktivity s obrázky

Stránka naposledy upravena 08:07, 5 Dub 2010 uživatelem Michaela Gondeková
  Obsah
  Žádné titulky

  Název: Obrázky

  Cíl:

  • rozvoj fantazie, schopnosti poznávat sám sebe
  • formulování a vyjadřování svých myšlenek a názorů v logickém sledu, naslouchání projevů ostatních

  Záměr:

  • vzbudit v dětech zájem vyjadřovat své pocity, názory a nálady prostřednictvím různých obrázků

   

  1.  nejdříve je zapotřebí vytvořit si soubor mnoha obrázků (400 - 500 kusů) z různých časopisů, na obrázcích by měly být lidé, zvířata, příroda, umění, věda a technika a animované obrázky (všechny oblasti)

  1. činnost - JÁ

  1. rozložím na zem nebo na lavice všechny obrázky
  2. řeknu dětem, ať si prohlédnou všechny obrázky a vyberou jeden, který by je nejvíce charakterizoval, měl by to být takový obrázek, který by je mohl zastupovat a představit je
  3. když si každý vybere obrázek, řeknu dětem, ať si rozmyslí pár slov pojících se k obrázku, může to být popis obrázku, nějaký příběh, nebo jen zástupné slovo, důležité je prohlédnout si důkladně obrázek a všímat si detailů
  4. potom si sedneme společně do kruhu a každý nám řekne něco o svém obrázku, cílem není hodnotit výběr obrázků dětí a dělat nějaké závěry, ale přimět děti ke smysluplnému a kultivovanému vyjadřování svých myšlenek

  2. činnost - MOJE VLASTNOSTI

  1. děti nejdříve povídají o tom, jaké vlastnosti můžeme mít a máme
  2. každý bude mít za úkol vybrat minimálně 3 své vlastnosti
  3. ke svým vlastnostem si opět vyberou zástupné obrázky
  4. následuje společná diskuse a charakteristika obrázků a vlastností
  5. děti mají rozložit obrázky na arch papíru, kde libovolně rozmístí obrázky po ploše

  3. činnost - JÁ + MOJE VLASTNOSTI + MYŠLENKOVÁ MAPA

  1. povídáme si o tom, co jsou to myšlenkové mapy a zároveň na svém příkladu uvádím dětem, jak budeme vytvářet my své myšlenkové mapy
  2. děti dostanou stejně velký arch papíru, jako při aktivitě "moje vlastnosti"
  3. do středu papíru si děti udělají "bublinu" do které nějakým způsobem zakreslí samy sebe
  4. od této stěžejní bubliny budou pokračovat ve vytváření dalších bublin, do kterých zakreslí své vlastnosti, které si v předešlé činnosti vybraly
  5. vlastnosti ztvární kresebným způsobem dle své fantazie
  6. procházíme si společně vytvořené myšlenkové mapy a povídáme si o nich

  Pomůcky:

  sada vytvořených obrázků (400 - 500 kusů), archy papíru, kresebný materiál (tužky, pastelky, fixy, voskovky, atd.)

  Fotografie:

  Sada obrázků

  26022010(001).jpg

  26022010(002).jpg

  Mapky - Já a moje vlastnosti

  26022010(008).jpg

  26022010(007).jpg

  Obrázky jsou dostupné pod licencí Creative Commons
  88x31.png 

   

  Autor: Michaela Gondeková

      

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 7

  SouborVelikostDatumAutor
   26022010(001).jpg
  obrázky
  413.72 kB19:18, 1 Bře 2010Michaela Gondeková
   26022010(002).jpg
  obrázky
  498.82 kB19:18, 1 Bře 2010Michaela Gondeková
   26022010(005).jpg
  Žádný popis
  252.83 kB19:18, 1 Bře 2010Michaela Gondeková
   26022010(006).jpg
  Žádný popis
  230.53 kB19:19, 1 Bře 2010Michaela Gondeková
   26022010(007).jpg
  Žádný popis
  287.83 kB19:20, 1 Bře 2010Michaela Gondeková