Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Tábory pro děti

Stránka naposledy upravena 19:19, 1 Říj 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

  Obecné informace jak pro rodiče, kteří chtějí své dítě přihlásit na tábor či zotavovací akci, tak pro učitele, kteří pořádají tábory.

  Velmi cenné informace naleznete také zde: české tábory nebo ve výborné brožuře Tábory a další zotavovací akce, autoří: Jan Burda, Vladimíra Šlosarová a kolektiv, vydal NIDM.

   

  Aktuální obsah:

   

  Pořadatelé pobytových aktivit, tj. táborů jsou povinni dodržovat platné zákony a předpisy vztahující se k dané oblasti. MŠMT poskytuje dotace zejména na integrované tábory, tábory pro zdravotně handicapované děti a mládež, děti z dětských domovů a sociálně slabých rodin. Podmínkou pro poskytnutí dotace na tyto akce je absolvování školení pro hlavní vedoucí táborů. Více informací naleznete zde: http://www.msmt.cz/mladez/dalsi-vzdelavani-a-odborna-priprava-1.

  ...

  MŠMT, odbor pro mládež každoročně poskytuje cca 50 nestátním  neziskovým organizacím státní dotace na tábory  pro děti, a to na letní i zimní pobyty ve výši cca  12 mil. Kč.

  Každoroční kontroly táborů ukazují, že mnohaleté zkušenosti a odborná připravenost pracovníků středisek volného času a domů dětí a mládeže vytváří reálné předpoklady pro pořádání kvalitních táborů. Rovněž tak mnohá občanská sdružení s letitou tradicí a kolektivy zkušených a proškolených vedoucích pořádají tábory na velmi dobré úrovni.

  ...

   Užitečné odkazy:

  http://www.cesketabory.cz/

  http://www.borovice.cz/

   

  Zdroj:

  MŠMT (2013). Letní tábory, MŠMT ČR. [online] Retrieved from: http://www.msmt.cz/mladez/letni-tabory-2 [Citováno: 1 Oct 2013].

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova