Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Hry poslepu

Stránka naposledy upravena 10:02, 17 Říj 2010 uživatelem Jaroslava Pachlová

  Překonávání strachu a obav z neznámého a ze tmy, orientace v prostoru, upevnění pojmů vpravo, vlevo, zapojení ostatních smyslů - hmat, čich, sluch, chuť

  Pomůcky

  šátek pro každé dítě, silný provázek nebo tkaloun, umělohmotné mističky, malé ploché geometrické tvary, kuželky, plastelína (či jiná hmota), předměty na otiskování, špejle

  1. Za velitelem

  • všechny děti si zavážou oči kromě velitele (vedoucí hry - nejdříve vždy dospělý!)
  • všichni se drží za ruce v "hadu"
  • velitel pomalu vede hada za sebou
  • po projití úseku si děti sundají šátky a popisují své pocity (důvěřovaly vedoucímu? apod.), zkouší popsat i trasu cesty

  2. Po lanové trase

  • vedoucí hry připraví pomocí provazu trasu, provaz uvazuje mezi stromy maximálně do výše dětských ramen
  • na trasu jsou postupně vypouštěny děti se zavázanýma očima, které se přidržují provázku a takto dojdou do cíle

  3. Základy navigace

  • děti se rozdělí do dvou posádek
  • na startu je mistička s geometrickými tvary, v cíli další mistička
  • první hráč je navigátor a pomocí kuželek vyznačí trasu
  • druhý hráč má zavázané oči, nejprve musí poslepu vybrat žádaný geometrický tvar z misky a ten donést a vložit do misky v cíli bez poražení kuželky
  • první hráč naviguje druhého tak, aby prošel slalomem okolo kuželek a našel misku
  • hráči v posádce se vystřídají v obou rolích
  • hra je znesnadněna, že hráč se zavázanýma očima musí poslouchat "svého" navigátora a ne poslouchat pokyny z druhé posádky

  4. Čichová cesta

  • vedoucí vytvoří pomocí česneku nebo voňavky cestu (v lese od stromu ke stromu, v místnosti podél zdí, pod stoly apod.
  • hráč jde k cíli poslepu jen za pomoci čichu (nejprve uděláme cestu krátkou a odstraníme zbytečné překážky)
  • v cíli může být poklad nebo klíč či indicie k další hře apod.

  5. Obrázek podle hmatu

  • do plastelíny nebo samotvrdnoucí hmoty (připravíme dříve) otiskneme nějaký předmět nebo můžeme vyrýt obrázek (znak, logo, písmeno,...)
  • hráči přejíždí poslepu obrazec a pak na papír nakreslí, co se domnívají, že to bylo
  • písmena, číslice apod. mohou tvořit tajenku (nebo to opět mohou být indicie k další hře apod.)

  Her poslepu je samozřejmě obrovské množství, zde uvádím jen ty, které jsme s dětmi v rámci "kosmického" výcviku už podnikli. JP

  Klíčová slova
  • jednoduché hry
  • orientace v prostoru
  • překonání strachu ze tmy
  • rozvoj smyslů