Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Cíle projektu

Stránka naposledy upravena 19:35, 9 Srp 2015 uživatelem Jaroslava Pachlová
  Obsah
  1. 1. Cíle:
  • Rozvoj motoriky, akrobatických a sporotovnách dovedností, prezentačních dovednosti 
  • Překonání sama sebe, zprostředkování pozitivních zážitků
  • Růst sebevědomí

   Cíle:

   • snížit počet žáků, kteří nevykonávají žádnou pohybovou aktivitu, zaměřit volnočasové aktivity na různé druhy fyzické aktivity, využívat přirozenou potřebu fyzické aktivity dětí, rozvíjet jemnou motoriku žáků, rychlost a obratnost

   • upozornit na zásady správného stravování, zdravou výživu a boj proti dětské obezitě

   • využívat média jako zdroj informací, vzdělání, ale i naplnění volného času

   • rozvíjet schopnost realizovat jednoduché přírodovědné experimenty, interpretovat, porovnávat a třídit získané informace

   • vyjádřit postoj k tématu různými výrazovými prostředky (zásobník výtvarných námětů, literární a hudební zpracování tématu)

   • rozvíjet empatii, poznávání a pochopení druhého člověka

   • zdokonalit se v používání ICT technologií (získávání a zpracovávání informací, spolupráce s partnerskou školou)

   • rozvíjet a podporovat kulturní rozmanitost pomocí vhodných příkladů

   • porovnat práci partnerů s naší a rozšířit si znalosti a dovednosti o jejich postřehy a nápady, vzájemnou součinností vytvořit společné díla

  Klíčová slova
  • cíle
  • rozvoj