Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Spolupráce s šachovými oddíly a Šachovým svazem

Stránka naposledy upravena 21:00, 23 Kvě 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

  šachy - říjen 2008 007.JPGTaková spolupráce je činnosti zájmového kroužku v každém případě prospěšná. Na samém začátku může oddíl pomoci půjčením šachových souprav, které mohou být pro školu finanční zátěží. Zvláště tehdy, když není jisté, zda kroužek bude životaschopný a ještě se neví, zda vedoucí udrží zájem přihlášených dětí po celý školní rok. Samozřejmě, že oddíl půjčí soupravy již používané, léty opotřebované, s tím, že tu je dost velké riziko, že se během roku nějaká  fugurka rozbije nebo ztratí. Podobně je to i s šachovými hodinami, se kterými se vyspělejší hráči musí časem seznámit. Jejich pořizovací cena je poměrně vysoká. Zapůjčení starších hracích hodin zatím v počátcích nácviku docela stačí a je tak významnou podporou činnosti kroužku.

       Další možností spolupráce je pomoc odborná a trenérská. Těžko bude na škole k dispozici připravený učitel-šachista, navíc se schopnostmi trenéra, který by se vedení takto zaměřeného kroužku ujal. Role učitele je proto spíše organizátorská. Děti přivede, udržuje určitý řád a disiplínu, ale víc na něm nelze v počátcích činnosti kroužku na škole ani žádat. Pak spolupráce s výkonným šachistou - odborníkem, nebo dokonce trenérem šachu - je ideální kombinací, chceme-li s dětmi dosáhnout viditelných sportovních výsledků a nejde nám vyloženě jenom o zábavu pro děti.

     Šachové oddíly najdeme ve všech krajích a troufám si tvrdit, že i v okresech naší republiky. Řadu z nich najdeme i na internetu. Některé mají mnohaletou úspěšnou tradici a zkušenosti s přípravou šachového dorostu. Ale ani ty, které se mladým hráčům nevěnují, nejsou zcela mimo náš zájem. Ideální je navázat kontakt přes rodinného příslušníka -šachistu, příbuzného našich žáků. Nejčastěji to bývá otec nebo děda. Mezi nimi  lze hledat i najít spolupracovníka, nebo dát na jeho doporučení, kam a na koho se dál obrátit.

     Při spolupráci s výkonným šachistou je vhodná počáteční dohoda, kdo v daném okamžiku bude před dětmi vystupovat jako dominantní osoba.  Ve školním prostředí doporučuji, aby jím byl pokud možnošachy - říjen 2008 002.JPG pracovník školy. Spolupracovník-odborník by měl být dětmi představen jako významný host, kterému je třeba věnovat mimořádnou pozornost. Ale neměl by hrát při vedení práce kroužku hlavní roli. To proto, že svými vědomostmi a schopnostmi daleko převyšuje schopnosti a možnosti dětí, a svým přístupem může řadu zájemců od činnosti v kroužku spíše odradit. Ale je to velmi individuální záležitost, kterou je třeba vyzkoušet a ověřit.

     šachy - říjen 2008 005.JPGSpolupráce s oficiální organizací Šachovým svazem České republiky je aktuální tehdy, chceme-li náš školní kroužek zaregistrovat do oficiálních soutěží svazu a registrovat v něm své žáky.  Přináší to některé výhody a nové možnosti, ale také řadu  administrativních povinností, které je třeba naplnit. Je věcí vedení školy, vedoucích kroužku i samotných žáků a jejich rodičů,  zda se na tuto dráhu pustí. Chtějí-li ale v tomto sportu vychovat opravdové a výkonné sportovce, potom se tomu asi nevyhnou.

   

  Klíčová slova
  • Šachový zájmový kroužek na škole, Šachový svaz České republiky, šachový oddíl

  Soubory 3

  SouborVelikostDatumAutor
   šachy - říjen 2008 002.JPG
  Žádný popis
  921 kB18:29, 29 Dub 2010Oldřich SUCHORADSKÝ
   šachy - říjen 2008 005.JPG
  Žádný popis
  809.35 kB18:29, 29 Dub 2010Oldřich SUCHORADSKÝ
   šachy - říjen 2008 007.JPG
  Žádný popis
  835.2 kB18:29, 29 Dub 2010Oldřich SUCHORADSKÝ