Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Komplexní čísla

Stránka naposledy upravena 10:10, 31 Bře 2010 uživatelem Irena Králová

  Rozsah přípravy: 

  Zde napište zda se jedná o hodinu, blok hodin, modul nebo projekt

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Zde napište cíle přípravy

  Aktivity:

  Zde popište aktivity nebo vkládejte odkazy na stránky, kde jsou aktivity popsány.

  Pomůcky:

  Zde napište seznam pomůcek, kteé jsou k realizaci výukové jednotky potřebné.Můžete zde vložit například odkaz na DUM nebo soubor přiložený k této stránce (např. prezentaci pro interaktivní tabuli. )

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období Zde napište informaci pro jaký stupeň a ročník je příprava určena
  Rozvíjené klíčové kompetence Zde napište klíčové kompetence, které jsou během realizace přípravy u žáků rozvíjeny.
  Integrace průřezových témat Zde napište, pokud možno, jaká průřezová témata jsou do přípravy integrována
  Výstupy  Zde napište výstupy podle RVP, ke kterým realizace přípravy směřuje
  Mezioborové přesahy a vazby Zde napište, pokud možno, informace o tom k jakým jiným oborům (vyučovacím předmětům) a jakým způsobem může mít realizace této přípravy vztah.

   


   

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova