Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

URČI VĚTNÉ ČLENY – VĚTA JEDNODUCHÁ

Stránka naposledy upravena 15:42, 7 Dub 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Doba trvání: 10 – 15 min.
  Náročnost přípravy: ●●○
  Učivo: Určování větných členů ve větě jednoduché.
  Ročník: 7. a 8.
  Pomůcky: Zásobník vět, bílé čtvrtky velikosti A5, černé fixy.
  Mezipředmětové vztahy: Český jazyk, zdravotní tělesná výchova, výtvarná výchova.
   
  Provedení: Vyučující rozdá žákům 6 bílých čtvrtek velikosti A5. Žáci si na tyto čtvrtky napíší zkratky větných členů (Po - podmět, Př - přísudek, Pk - přívlastek, Pt - předmět, Pu – příslovečené určení, Do – doplněk). Poté učitel čte věty a žáci určují větné členy. Vždy si ze svých kartiček vyberou jednu správnou, kterou ukážou pomocí zaujaté cvičební pozice učiteli. Výchozí polohou je vzpřímený sed, paže volně podél těla. Následuje prezentace karty, kdy si učitel může zvolit libovolnou ze tří pozic - skrčit vzpažmo zevnitř, ruce s kartou na temeno; předpažit, kartu uchopit oběma rukama; vzpažit, kartu uchopit oběma rukama. Ukázku mohou žáci doplnit a upřesnit slovní odpovědí (určit pád předmětu, druh přívlastku, přísudku atd.) Alternativou může být provádění tohoto cviku ve stoje.
  Karty si žáci mohou tvořit průběžně ve chvíli, kdy jednotlivé větné členy probírají v hodinách. Postupně si tak utvoří zásobník zkratkových karet, které pak vyučující může využít k podobnému cvičení, zaměřenému na určování druhů vedlejších vět v souvětí (učivo 8. a 9. ročníku). Tvorbu karet můžeme také propojit s výtvarnou výchovou, pokud necháme žáky zkratky umělecky ztvárnit dle jejich vlastní libosti.
   
  Vzpřímený sed; skrčit vzpažmo zevnitř; předpažit, vzpažit.
   
  Chyby v provádění cviku: hlava v předklonu, lokty příliš nízko, předsunutá ramena, ohnutá záda, prohnutí v bedrech.
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova