Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

SLOVESNÉ TŘÍDY

Stránka naposledy upravena 15:46, 7 Dub 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Doba trvání: 10 - 15 min.
  Náročnost přípravy: ●●○
  Učivo: Určování slovesných tříd.
  Ročník: 8. a 9.
  Pomůcky: Kartičky se slovesy.
  Mezipředmětové vztahy: Český jazyk, zdravotní tělesná výchova.
   
  Provedení: Žáci sedí v lavici na židli. Výchozí pozicí je vzpřímený sed, paže volně podél těla. Vyučující stojí za žáky v zadní části třídy a v ruce má několik připravených karet se slovesy. Poslední žáci v řadě se otočí směrem k učiteli, ostatní se dívají stále vpřed na tabuli. Vyučující ukáže posledním žákům sloveso na kartičce, ti si jej přečtou a beze slova svému spolužákovi před sebou napíší na záda číslo slovesné třídy, ten jej zase napíše spolužákovi před sebou na záda a tímto způsobem stále pokračují až k prvnímu v řadě. Žák sedící na prvním místě pak vybíhá k tabuli a napíše na ni příslušné číslo. Po každém napsaném čísle si žáci, kteří seděli v první lavici, přesednou na konec řady a ostatní se posunou o jedno místo vpřed. Ten, kdo jako první napíše správnou slovesnou třídu, získává pro svou řadu bod. Řada s nejvíce body vítězí. Žáci mohou své určování ještě ústně doplnit o příslušný vzor slovesa.
   
  Příklady sloves: dohlížel (IV., sází), učil (IV., prosí), dával (V., dělá), rostl (I., nese), přišel (I., umře), zarážel (IV, sází), kopal (I., bere), odejmul (II., začne), mohl (I., peče), usnul (II., mine), hnal (I., bral), vařil (IV., prosí), vládl (II., tiskne), ležel (IV., trpí), jel (I., nese), maloval (III., kupuje), …
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova