Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

POZNEJ STUPEŇ PŘÍDAVNÉHO JMÉNA

Stránka naposledy upravena 15:35, 7 Dub 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky
  Doba trvání: 5 – 10 min
  Náročnost přípravy: ●○○
  Učivo: Stupňování přídavných jmen, mluvnické kategorie.
  Ročník: 6. a 7.
  Pomůcky: Zásobník přídavných jmen.
  Mezipředmětové vztahy: Český jazyk, zdravotní tělesná výchova.
   
  Provedení: Žáci sedí v lavicích na židli. Výchozí pozicí je vzpřímený sed, paže volně podél těla. Vyučující čte různá přídavná jména a žáci určují jejich stupeň. Určování doprovází následujícími pohyby: 1. stupeň – vzpřímený sed, paže volně podél těla (základní pozice), 2. stupeň – vzpřímený sed, upažit, 3. stupeň – vzpřímený sed, vzpažit (Obrázek 10). Učitel vždy jednoho žáka vyvolá a ten k danému přídavnému jménu určí jeho mluvnické kategorie (pád, číslo, rod, vzor). Alternativou k provádění tohoto cvičení může být pozice ve stoje, avšak musíme dbát na správné držení těla, tedy hlava musí být vzpřímená, šíje je protažená vzhůru, ramena spuštěna do zadu a dolu, břicho zatažené, pánev podsazená.
  Obrázek 10. Vzpřímený sed, paže podél těla, upažit, vzpažit.
   
  Př. přídavných jmen: vroucí voda (1. stupeň, 1. pád, č. j., ženský rod, vzor jarní), ryzejšího charakteru (2. stupeň, 2. pád, č. j., mužský rod, vzor mladý), zvučným hlasem (1. stupeň, 7. pád, č. j., mužský rod, vzor mladý), nejbělejšímu domu (3. stupeň, 3. pád, č. j., mužský rod, vzor jarní), větším městem (2. stupeň, 7. pád, č. j., střední rod, vzor mladý), nejlepší závodník (3. stupeň, 1. pád, č. j., mužský rod, vzor mladý), včelího medu (1. stupeň, 2. pád, č. j., mužský rod, vzor jarní),…
   
  Chyby v provádění cviku: Hlava v předklonu, předsunutá ramena, ohnutá záda, prohnutí v bedrech.
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova