Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TV PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA 2. STUPNI ZŠ

Stránka naposledy upravena 15:29, 7 Dub 2013 uživatelem Pavlína Hublová

  Autor: Bc. Kateřina Raková

  Popis přípravy:

  Cíle:

  Předkládáme současným i budoucím pedagogům metodické listy, ve kterých propojujeme prvky zdravotní tělesné výchovy s běžnou výukou českého jazyka na 2. stupni základních škol. Přinášíme celkem čtrnáct nápadů na aktivity, jejichž smyslem je procvičit a zopakovat již probrané učivo českého jazyka. Děje se tak pomocí jednoduchých kompenzačních cviků, cíleně zaměřených na oblast držení těla.

  Jednotlivé metodické listy jsme uspořádali co nejpřehledněji. Snažili jsme se o stručný popis jednotlivých cvičení, který jsme navíc pro lepší představu graficky doplnili o obrázky jednotlivých cviků. Záměrně jsme zvolili jednoduché aktivity, které jsou snadné na přípravu i realizaci. Samotné provedení jednotlivých aktivit je také časově nenáročné, což usnadňuje jejich zařazení do výuky. U každého metodického listu uvádíme doporučený ročník pro realizaci cvičení, avšak toto doporučení není závazné a vyučující si sám může rozhodnout, pro kterou třídu danou aktivitu s cílem zopakování učiva využije.

  Metodické listy doporučujeme využívat v rámci tělovýchovných chvilek, které nejenže příznivě působí na zdraví žáků, ale navíc přináší odklonění od stereotypní výuky a mohou tak zvýšit jejich zájem o danou problematiku českého jazyka.

  Vzpřímený sed

  Většina cviků, které uvádíme v navržených metodických listech, vychází z pozice vzpřímeného sedu na židli. Snažíme se tak prvky zdravotní tělesné výchovy začlenit do běžné výuky a využít přitom klasické vybavení školní třídy.
  Hned na začátek bychom rádi seznámili uživatele metodických listů s popisem vzpřímeného sedu, doplněným o názorný obrázek.
   
  Vzpřímený sed:
  • Záda jsou narovnaná, opřená o sedadlo.
  • Hlava hledí zpříma.
  • Ramena uvolněná, stlačená dozadu a dolů.
  • Dolní končetiny rozkročené, kolena ohnutá do úhlu 90°.
  • Ruce na kolena.

  Aktivity:

  Vzdělávací období 2. stupeň
  Rozvíjené klíčové kompetence  
  Integrace průřezových témat zdravotní tělesná výchova
  Výstupy  
  Mezioborové přesahy a vazby  

  Poznámka autorky

  Dobrý den,
   
  jsem studentkou posledního ročníku učitelství TV-ČJ. V rámci své diplomové práce jsem vytvořila metodické listy pro výuku českého jazyka na 2. stupni ZŠ s využitím prvků zdravotní tělesné výchovy. Ráda bych, aby se tyto metodické listy dostaly do praxe, já sama však prozatím ve škole neučím, a proto se o ně chci podělit s Vámi. Jejich využitelnost spatřuji především v rámci tzv. tělovýchovných chvilek.
   
  S tvorbou metodických listů nemám mnoho zkušeností, proto budu ráda za jakýkoliv podnět či připomínku, rady na zlepšení, podělení se o vaše vlastní zkušenosti, apod. 
   
  Předem děkuji.
   
  Klíčová slova
  • zdravotní tělesná výchova
  • ztv
  • český jazyk

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   vyuziti-prvku-zdravotni-tv-pri-vyuce-ceskeho-jazyka-na-2.pdf
  příručka se všemi aktivitami včetně obrázků a tabulek
  433.8 kB15:47, 7 Dub 2013Pavlína Hublová