Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Kniha sportu

Stránka naposledy upravena 12:47, 23 Zář 2018 uživatelem slamova.v@zsbystrice.cz

  Autor: ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615, ZŠ Juh, Vranov n. T.

  Rozsah přípravy: 

  Tento projekt byl realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. 

  Metodická brožura k výuce 4 sportů. 

  "Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží názory pouze autorům a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v nich. "

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  - vytvořit metodickou pomůcku k výuce 4 sportů - volejbal, judo, hokej, florbal

  - posílit vztah žáků k pohybovým aktivitám

  Aktivity:

  Jedná se o společný produkt pedagogů i žáků, který se vytvářel celé tři roky partnerství. Každá škola připravila informace o dvou sportech v národním jazyce a v angličtině (volejbal, hokej, florbal, judo) Obsahujezákladní informace o historii sportu, základní metodologii výuky, fotografie žáků při sportu, obrazové materiály turnajů v rámci výměnných pobytů.

  Pomůcky:

  uvedeno v textu publikace

   

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období 2. stupeň
  Rozvíjené klíčové kompetence Určitým způsobem rozvíjí všech 6 klíčových kompetencí uvedených v RVP ZV.
  Integrace průřezových témat OSV, VDO
  Výstupy

   - zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech


  - posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny


  - naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při sportu

  - rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora

  - zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

   

  Mezioborové přesahy a vazby výchova k občanství, výchova ke zdraví, přírodopis

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   kniha-sportu-cela.pdf
  Žádný popis
  7.23 MB12:37, 23 Zář 2018slamova.v@zsbystrice.cz