Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Tvorba básně nebo příběhu na téma zemědělství

Stránka naposledy upravena 23:17, 21 Pro 2011 uživatelem Petr_Antoš
  Obsah
  Žádné titulky
  Název: Tvorba básně nebo příběhu na téma zemědělství
  Typ aktivity: Tvorba básně
  Čas předpokl./skutečný: 20 minut – 30 minut.
  Potřeby: Psací potřeby, event. notebook či PC, počítač napojený na internet
  Forma: Práce ve skupinkách po dvou až třech
  Věk: 14 – 15 let, žáci 9. ročníku
  Popis: Aktivita probíhá v učebně zeměpisu a je aplikovatelná prakticky na jakékoliv učivo. V našem případě se jedná o učivo zemědělství (otázky typu: Co víš o chovu prasat, co to znamená pojem eroze nebo vysvětli rozdíl cukrová řepa + cukrová třtina. Uveď státy.). Učitel vypracuje kartičky s tématy, v nichž se objevují pojmy a jevy, které byly probrány stejně jako ty, které jsou žákům neznámé. V první fázi žáci na papír vysvětlují pojmy a jevy, které mají na svých kartičkách. Informace lze rovněž zadávat pomocí textového editoru do PC (kvůli pozdějším možným modifikacím). U neznámých pojmů mohou k vyhledávání použít internet.  
  Po dokončení této části následuje část druhá, kdy žáci vypracují krátkou báseň nebo příběh tak, aby se v ní objevovaly pojmy nebo informace ze zadaných otázek (téma a pořadí pojmů je libovolné). Dílka si společně přečteme. Žáci jsou za svou práci odměněni jedničkou (práce v hodině).
  Doporučení: Cílem této činnosti je zopakovat probrané učivo a rozšířit jej o zajímavé nové pojmy a jevy. Vypracováním básně nebo příběhu, který nemusí mít nutně se zemědělstvím mnoho společného, si žáci utužují pojmovou základnu a zároveň mají možnost se kreativně projevit.
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova