Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Televizní debata

Stránka naposledy upravena 21:57, 1 Led 2012 uživatelem Petr_Antoš
  Obsah
  Žádné titulky
  Název: Televizní debata
  Typ aktivity: diskusní kroužek
  Čas předpokládaný/skutečný: 20-30 minut
  Potřeby: Učebna, psací potřeby, papír, PC, internet
  Forma: skupinky posluchačů po čtyřech, 1x skupinka čtyřech oponentů
  Věk: 14 – 15 let, žáci 9. ročníku
  Popis: Aktivita probíhá v učebně zeměpisu poté, co bylo probráno téma Složky krajiny a životního prostředí. Žáci vyberou čtyři zástupce ze třídy, kteří budou představovat reprezentanty dvou odlišných názorů. Jedni budou obhajovat kácení deštných lesů (jsou zástupci vlivné těžařské společnosti) a druzí budou uznávaní ekologové, kteří upozorňují na negativa a nebezpečí. Jeden žák, eventuálně vyučující bude mít roli moderátora, který usměrňuje diskusi a dodává ji vhodnými otázkami na atraktivitě.
  Zbytek třídy je rozdělen na skupinky po čtyřech. Před zahájením diskuse mají čas na promyšlení tématu, vytvoření dvou, tří otázek, které budou poté klást diskutérům. K dispozici je počítač s internetem, který souží jako zdroj informací k upřesnění znalostí.
  Posluchači po proběhlé debatě posoudí kvality obou táborů a rozhodnou v hlasování, ke kterému by se přidali – které argumenty byly přesvědčivější.
  Doporučení: Aktivita využívá povědomí žáků o diskusích, které znají z televize a pro školu netradiční formou se snaží o využití jejich znalostí z krajinné ekologie v rámci debaty. Žáci se zároveň učí obhajovat svůj názor a hledat vhodné argumenty, i když stojí na straně „těch zlých“. Poznají, jak se dají informace zneužít pro „své účely“, což je vybízí ke kritickému myšlení a zhodnocování informací z reálného světa. Po skončení debaty následuje krátká společná diskuse, ve které se zhodnotí argumenty jednotlivých oponentů.
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova