Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Pošta

Stránka naposledy upravena 12:41, 15 Pro 2011 uživatelem Pavel_Martinovský
  Obsah
  Žádné titulky

  Název:

  Pošta

  Typ aktivity:

  procvičování mluvnických jevů, tvorba slohové práce, hledání na internetu, čtení textu, kladení otázek, seznámení se s e-knihovnou, prezentace

   poznání

  , kladení otázek

  Čas

  15 - 30 podle tempa a schopností žáků

  Potřeby:

  PC s připojením na internet

   

  Forma:

  Jednotlivci, nebo dvojice (dle možností počítačové učebny).

   

  Věk:

  13 – 15 let

  Popis:

  Třída se rozdělí do 2 skupin.

                  a) Žák ze skupiny A vyhledá e-knihu K. Čapka Devatero pohádek a v ní Pošťáckou pohádku. Na základě četba vypracuje charakteristiku pošťáka Kolbaby.

                  b) Žák ze skupiny B přes vyhledávač vyhledá text románu Ch. Bukowského Poštovní úřad  na http://ld.johanesville.net. Stačí si přečíst odkazy 2 – 4. Žák vypracuje charakteristiku „moderního“ pošťáka.

  Pro porovnání svého úsudku mohou obě skupiny zhlédnout charakteristiku na portálu http://www.cesky-jazyk.cz(opět vhodné, aby s těmito stránkami byl žák seznámen).

                  c) Proběhne diskuze uvnitř skupin.

                  d) Skupiny ústně prezentují svá poznání – diskutují na téma, jak se změnil pohled na zaměstnání pošťáka, komu je svěřeno ve které době, zda je dnes pošťák potřebný – výhledy na zaměstnání atp.

   

  Doporučení:

  Ukažte žákům také klasické knihy…

     
     
     
     
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova