Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Návykové látky – „Na co si raději nezvykej“

Stránka naposledy upravena 17:45, 16 Pro 2011 uživatelem Helena_Hýblová
  Obsah
  Žádné titulky

  Typ aktivity: Prezentujte nebo názorně ukažte

  Potřeby: počítač, internet, vhodný software, kamera

  Čas: dlouhodobější domácí úkol (14 dní) + 2 prezentační hodiny

  Forma: trojice

  Věk: 8., 9. Ročník

  Popis:  Žákům je zadán dlouhodobější domácí úkol (asi 14 dní). Žáci pracují na domácím úkolu ve vybraných trojicích. Jejich úkolem bude vytvořit asi 10 minut dlouhou prezentaci na téma návykové látky. Využívat mohou poznatků z výkladů z hodin (přírodopis, občanská nauka, chemie), z encyklopedie, internet (články, referáty, wikipedie).

  Výsledkem bude prezentace, jejímž cílem má být varování před konzumací návykových látek. Měla by obsahovat seznámení s pojmem návykové látky, seznam drog, varování „proč to nebrat“, různé obrázky, animace, možnost vložit video.

  Žáci se učí samostatně pracovat s informacemi, získávat je i zpracovávat i zábavnou a zajímavou formou. Vkládají do poznatků svůj vlastní pohled a názor. Prezentují své názory, což žáci od svých vrstevníků lépe přijímají. Srovnávají své prezentace a učí se vystupovat. Používají také zábavných forem pro interpretaci poznatků,tak aby zaujali posluchače z řad vrstevníků. Mohou vkládat krátká vlastní či získaná videa.

  Doporučení učitele k aktivitě: Z vlastní zkušenosti vím, že se žáci na tomto domácím úkolu doslova „vyřádili“. Použili všechny možné prostředky pro oživení tématu i pro přiblížení problému. O tomto tématu už mají předešlé informace i z jiných předmětů, takže tato aktivita slouží především pro shrnutí a zjištění učitele nakolik se žáci v tomto problému orientují a jaký je jejich vlastní přístup k návykovým látkám.

  Důležité je ale vhodně zvolit trojice tak, aby se žáci vzájemně mohli vhodně doplňovat (někdo je zdatný v práci na počítači,některý žák má estetický talent,někdo umí lépe hovořit )a aby všechny skupiny byly přiměřeně stejných schopností vykonat úkol dobře. Při tvoření trojic musí mít učitel také na zřeteli počítačovou zdatnost žáků, dostupnost potřebných prostředků (dobré je, když umožní i využití školní počítačové učebny pro případ, že žáci nemohou pracovat doma).

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova