Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Kouření - výzkum

Stránka naposledy upravena 17:48, 16 Pro 2011 uživatelem Helena_Hýblová
  Obsah
  Žádné titulky

  Typ aktivity: Organizujte/ vyhodnocujte data

  Potřeby: Počítače, software pro zpracování dat ( tabulkový editor, databáze)

  Čas: dlouhodobý domácí úkol – 14 dní

  Forma: skupinová práce – čtveřice

  Věk: 7., 8. ročník

  Popis: Této aktivitě předchází výzkum (sběr dat), kdy žáci musí zjistit, kdo kouří a kdo ne. Musí se ptát spolužáků, ale i doma rodinných příslušníků a kamarádů, tak aby měli i různé věkové zastoupení respondentů.

  Žáci jsou rozděleni do skupinek a mají za úkol vyhodnotit získaná data formou různých ( typem i obsahem ) grafů s popisem.Např. kolik žáků kouří na naší škole. Graf závislosti kouření na věku (v jakém věku se nachází nejvíce kuřáků v jejich vzorku, znázornění průměrného věku do stejného grafu). Kouření a muži, kouření a ženy….

  Žáci se naučí graficky roztřídit získané poznatky. Naučí se vyhodnocovat data v závislosti na různých faktorech a mohou si vyvozovat své vlastní názory a závěry. S výsledky vlastního výzkumu mohou seznámit své okolí. Grafické znázornění umožní lépe pochopit rozšíření problému kouření ve společnosti (ve škole, v rodině). Mohou potvrdit, či vyvrátit obecné hypotézy a hrozby z učebnice.

  Doporučení učitele k aktivitě: Tato aktivita předpokládá určitou počítačovou zdatnost, vhodné zařadit až pro žáky absolvující hodiny  Informatiky .Uplatňují i znalosti matematiky.

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova