Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Hudbou proti šikaně I

Stránka naposledy upravena 09:46, 16 Pro 2011 uživatelem Petra_Jančáková
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Název:

  Hudbou proti šikaně I

  Typ aktivity:

  Tvorba básně, písně

  Čas:

  1–2 vyučovací hodiny

  Forma:

  6 skupin ( 3-4 žáci)

   

  Věk:

  12–13 let, žáci 6. ročníku

   

  Popis:

  4 skupinky tvoří sloky písně na téma šikana, každá skupinka jednu sloku, zbývající dvě skupinky pracují v programu na komponování hudby a vymýšlejí vhodnou melodii písně, přičemž úzce spolupracují se skupinkami autorů písničky, aby hudba odpovídala a ladila s texty.

  Žáci debatují při tvorbě slok o tom, jakými vhodnými slovy co nejpřesněji šikanu vyjádřit. Zároveň musejí navzájem mezi sebou spolupracovat a vytvářet sloky písničky tak, aby dávaly smysl a navazovaly na sebe, učí se navzájem si sdělovat své názory a respektovat druhé.

  Potřeby:

  počítačová učebna, program na komponování hudby 

  Doporučení:

  Vhodná aktivita na stmelení kolektivu, je dobré s dětmi již o tématu šikana diskutovat dříve, aby o ní měly jasný obraz.

  Na tuto aktivitu se váží další aktivity propojené tématem šikana.

   

  Název:

  Hudbou proti šikaně II

  Typ aktivity:

  Tvorba videa

  Čas:

  2 vyučovací hodiny

  Forma:

  Jednotlivci, dvojice, skupinky po čtyřech

   

  Věk:

  12–13 let, žáci 6. ročníku

   

  Popis:

  Žáci se s pomocí učitele či sami rozdělí na práci při natáčení videoklipu. Nejprve je nutné do vhodného programu nahrát text písničky a sladit jej s melodií. Ostatní mezitím přemýšlejí o ději videoklipu a rozdělí si herecké role. Někdo musí celé natáčení „režírovat“ (je lepší, když to není učitel, ten koordinuje celou akci z jiného úhlu pohledu) a také natáčet. Nahraný záznam se sestříhá v programu, kde je možné vytvořit titulky se jmény všech zapojených žáků.

  Nikdo z třídního kolektivu by neměl zůstat stranou a všichni by měli být do aktivity zapojeni, ať už viditelně či jako důležitý prvek v pozadí.

  Potřeby:

  počítačová učebna, programy pro tvorbu skladeb, včetně přihrávání zpěvu, program na zpracování videa, videokamera nebo jiné video - záznamové zařízení (fotoaparát), mikforofon, sluchátka...

   

  Doporučení:

  Z vlastní zkušenosti vím, jak bylo natáčení náročné a že za celou akcí stálo mnoho práce mimo vyučování, kdy žáci sháněli kulisy, vhodné oblečení atd. Celý týden se ve třídě nedebatovalo o ničem jiném, ale o to větší zábava byla během vyučování, když práce na videoklipu „vrcholila“.

  U vyšších ročníků (8.–9. třída) se dá aktivita propojit také s diskuzí nad různými pracovními profesemi v rámci profesní přípravy na budoucí vzdělávání.

  Téma této aktivity se dá obměňovat – videoklip na téma Facebook aj.

   

  Název:

  Hudbou proti šikaně III

  Typ aktivity:

  Představení pro veřejnost

  Čas:

  1 vyučovací hodina

  Forma:

  Skupinky po čtyřech

   

  Věk:

  12–13 let, žáci 6. ročníku

   

  Popis:

  Tato aktivita je vyústěním aktivit s názvem Hudbou proti šikaně I a II, kdy by se nahraný videoklip měl dostat mezi veřejnost, ať už k rodičům žáků, kteří videoklip tvořili, nebo jako vhodná motivační složka v rámci Minimálního preventivního programu pro nižší ročníky.

  Video se dá vypálit na disk, může se vytvořit obal cd, dá se také umístit na web školy.

  Potřeby:

  počítačová učebna, program pro přehrání videa, nástroj na vypalování CD, místo pro veřejné uložení videa (youtube). 

  Doporučení:

  Tuto aktivitu jsem jako třídní učitelka v 6. ročníku použila minulý rok, kdy na začátku školního roku bylo potřeba kolektiv stmellit. Postupně jsme se s dětmi seznamovali s problematikou šikany a výsledkem bylo vtipné a zároveň poučné video, které se setkalo jen s pozitivními ohlasy.

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova