Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Ekologické městečko

Stránka naposledy upravena 17:47, 16 Pro 2011 uživatelem Helena_Hýblová
  Obsah
  Žádné titulky

  Typ aktivity: Vymyslete a vytvořte model

  Potřeby: Počítače, software pro malování, či modelování

  Čas: 2 hodiny

  Forma: skupinová práce

  Věk: 9. ročník

  Popis: Žáci budou rozděleni do skupinek (max. po 3 žácích). Jejich úkolem bude vypracovat v softwaru na malování vlastní model ekologického městečka. Městečko by mělo obsahovat všechny prvky, které takové městečko má. A mělo by být promyšlené, aby všechno fungovalo čistě ekologicky a bylo ekologicky  i ekonomicky soběstačné( tak, aby se jen ekologická zátěž nepřenášela jinam ). Např. žáci musí promyslet, jak budou vytápěny stavby, jakým způsobem bude třízen odpad, jak se budou lidé živit atd. Vlastním nápadům a fantazii se meze nekladou, ale nápady musí být realizovatelné s ohledem na náklady.

              Žáci sami ukáží, co si představují pod pojmem „ekologické“. Nápady jsou následně vystaveny,aby si žáci mohli o svých návrzích popovídat a srovnávat se mezi sebou. Při tvorbě modelu se mohou nejen esteticky „vyřádit“, ale i uplatnit své poznatky z jiných disciplín. Zároveň musí přemýšlet, jakým způsobem se vědomosti dají využít v praxi. Uvažují, jak jejich nápady mohou fungovat uceleně, tak aby vše na sebe navazovalo např. typ výstavby => typ vytápění => jak získat energii => přírodní poloha a předpoklady. Učí se na problém nahlížet z různých úhlů.

  Doporučení učitele k aktivitě: Skupiny volí učitel dle schopnosti žáků tak, aby byly srovnatelné. U žáků se často objeví i autorské nápady, kterými je sám učitel překvapen.

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova