Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Jak beránka hřeje kožíšek

Stránka naposledy upravena 13:50, 1 Dub 2010 uživatelem Mgr. Petra Boháčková

   

  Rozsah přípravy: 

  Jedna vyučovací hodina

  Popis přípravy: 

  Cíle:

   Žák/žákyně

  ·         Formuluje výzkumnou hypotézu
  ·         Hypotézu potvrdí nebo vyvrátí
  ·         Provede experiment
  ·         Vyvodí závěr

  Aktivity:

   Evokace

  Lidé často, když vidí beránka, říkají: „Ten má ale pěkný kožíšek. Ten ho, panečku, hřeje.“ Když ten kožíšek tak hřeje, nebylo by možné použít ho místo topení doma?
  Žáci použijí metodu Volného psaní po dobu jedné minuty - zapisují do pracovního listu. Pak své nápady sdílí ve dvojicích. Poté učitel nápady a odpovědi zapisuje na tabuli.
  Společně formulují hypotézu
  Uvědomění si:
  1.       dva teploměry – jeden ponechat v místnosti, druhý obalit bundou, silnější látkou. Po chvíli porovnat údaje na obou teploměrech. Co vidíme? Kde je vyšší teplota? Jak si to můžeme vysvětlit?
  Odpovědi na pracovní list
  2.       Vodu o teplotě 36 °C (jako teplota lidského těla) do dvou sklenic, jednu nechat stát při pokojové teplotě, druhou obalit bundou. Po chvíli změřit teplotu obou. Kde teplota klesla víc? Čím je to způsobeno?
  Odpovědi na pracovní list.
  Reflexe: Povídka Krádež v hotelu (autor Marek Veselý, http://www.mojewiki.cz/pancel/doku.php?id=pribehy ) žáci si přečtou a navrhnou, co by mohl tatínek Pepíkovi odpovědět. Odpovědi na pracovní list.
  Jak se ti dnes práce dařila? Bylo pro tebe snadné nebo obtížné odpovídat na otázky? Proč? Odpovědi do pracovního listu.

  Pomůcky:

  pracovní listy pro studenty, 2 teploměry, bunda nebo spacák nebo deka, dvě nádoby na vodu, pracovní listy – jeden pro zápis odpovědí, jeden s nakopírovanou povídkou Krádež v hotelu – autor Marek Veselý, http://www.mojewiki.cz/pancel/doku.php?id=pribehy )

  Poznámky k vazbě na RVP: 

   

  Vzdělávací období ZV
  Rozvíjené klíčové kompetence
  Kompetence k učení - samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
  Integrace průřezových témat  
  Výstupy  
  využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh
  Mezioborové přesahy a vazby  

   


   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   PL - Jak beránka hřeje kožich.doc
  Pracovní list
  31 kB13:47, 1 Dub 2010Mgr. Petra Boháčková