Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Fyzika osmý ročník - vzduch jako tepelný izolant

Stránka naposledy upravena 17:42, 27 Lis 2009 uživatelem Mgr. Petra Boháčková

  Rozsah přípravy: 

  1 vyučovací hodina

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  • žáci uvedou příklady, kdy vzduch slouží jako tepelný izolant
  • žáci vyjmenují další možné tepelné izolanty

  Aktivity:

  Učitel položí otázku Proč zvířata ježí srst? Žáci píší na papír 3 odpovědi. Společné sdílení, odpovědi učitel zapíše na tabuli. 

  Dále žáci čtou text Teplo, stůj - každý svým tempem, po té učitel opět položí otázku z úvodu. Odpověď si opět každý žák zapíše sám na papír. Společné sdílení, učitel koriguje případné nesprávné odpovědi.

  Následuje další otázka Proč mají lidé husí kůži? Žáci vyhledají odpověď v text Teplo, stůj (nebo si již zapamatovali). Opět společné sdílení.

  Žáci, ve dvojicích, si na papír vypíší, kde jinde se vzduch používá jako tepelný izolant, jaké jsou další materiály, které jsou dobrými izolanty a co mají tyto látky společného. 

  Na závěr žáci zhodnotí hodinu pomocí metody Batoh.

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období  Základní vzdělávání
  Rozvíjené klíčové kompetence

   Kompetence k učení:

  Vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně používá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

  Integrace průřezových témat  EV – Základní podmínky života (energie, možnosti a způsoby šetření)
  Výstupy využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh
  Mezioborové přesahy a vazby  Přírodopis


   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 2

  SouborVelikostDatumAutor
   Hodnocení - batoh.doc
  Pro zhodnocení hodiny
  95.5 kB17:42, 27 Lis 2009Mgr. Petra Boháčková
   Teplo, stůj.doc
  Text, ze kterého žáci získávají informace
  84 kB17:42, 27 Lis 2009Mgr. Petra Boháčková