Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Vypařování, var, kapalnění

Stránka naposledy upravena 15:44, 9 Led 2010 uživatelem Mgr. Petra Boháčková

  Rozsah přípravy: 

  1 vyučovací hodina

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Žák/žákyně

  • Definují pojmy var, kapalnění, vypařování
  • Vysvětlí tyto pojmy spolužákům
  • Vyřeší detektivní příběh 

  Kontrola dosažení cílů: žáci/žákyně přeformulují/opraví své odpovědi na úvodní otázky, odpoví na otázku v závěru detektivního příběhu

  Aktivity:

  Evokace: Proč je nám zima, když máme na sobě mokré šaty?
                  Šla vám někdy pára od pusy? Pokud ano, popiš více tu situaci (kdy, kde,…)             5 min
  Každý píše svou odpověď, společné sdílení, odpovědi na tabuli
  Uvědomění
  Metoda Skládankové učení: práce v expertních skupinách     10 min
                                             práce v domovských skupinách  15 min
  Texty pro žáky jsou tři (Vypařování, Var, Kapalnění), jsou upraveny  podle Fyzika pro 8. Ročník ZŠ, Martin Macháček, SPN

  Reflexe

  Žáci si přečtou úryvek z kapitoly Svědek (http://www.marves.net/inpage/pribehy/) odpověď na otázku v závěru ukázky   10 min

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období  2. stupeň
  Rozvíjené klíčové kompetence  
  Kompetence komunikativní
  ·         formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  Kompetence sociální a personální
  • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  Integrace průřezových témat  
  OSV – Sociální rozvoj, Morální rozvoj
  Výstupy  
  Mezioborové přesahy a vazby  


   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 4

  SouborVelikostDatumAutor
   Reflexe - Svědek.doc
  Žádný popis
  23 kB15:42, 9 Led 2010Mgr. Petra Boháčková
   Text - Var.doc
  Žádný popis
  27 kB15:41, 9 Led 2010Mgr. Petra Boháčková
   Text - Vypařování.doc
  Žádný popis
  25 kB15:41, 9 Led 2010Mgr. Petra Boháčková
   Text -Kapalnění.doc
  Žádný popis
  29 kB15:41, 9 Led 2010Mgr. Petra Boháčková