Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Hydrostatický tlak

Stránka naposledy upravena 20:07, 6 Bře 2010 uživatelem Mgr. Petra Boháčková

  Rozsah přípravy: 

  1 vyučovací hodina

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Žák/žákyně:

  • spolehlivě vypočítává jednoduché příklady (hydrostatický tlak)
  • plní svoji roli ve skupině, skupině tím pomáhá k dobré práci

  Aktivity:

   

  Evokace:
  • 1. Napiš, co víš o hydrostatickém tlaku.
  • 2. Napiš, co myslíš, že jsi o hydrostatickém tlaku nepochopil, co ti zatím není jasné.
  • 3. Napiš, jak ses na dnešní hodinu připravoval.
  Uvědomění si:
  Výpočty příkladů z učebnice, skupinová práce po 3 (čteč – přečte příklad, nadiktuje zápis příkladu, počítač – zapíše vzorec, dosadí do vzorce a vypočítá, odpovídač – zformuluje odpověď)
  Vypočítat alespoň jeden příklad z každé skupiny příkladů
  Reflexe:
  1. Vrať se k bodu 2, který sis zapsal na začátku hodinu a oprav ho (třeba jsi už něco pochopil, nebo ti něco stále není jasné,…
  2. Jak probíhala práce ve skupině? Dokázal plnit svoji roli? Co ti při tom pomáhalo?
  3. Jak se budeš na příští hodinu připravovat?

  Pro evokaci a reflexi je k dispozici pracovní list.

  Pomůcky:

  pracovní list, učebnice, psací potřeby

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období

  2. stupeň ZŠ, sedmý ročník

  Rozvíjené klíčové kompetence

  Kompetence sociální a personální:

   

  účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

   

  Integrace průřezových témat  
  Výstupy využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů
   
      
   
  Mezioborové přesahy a vazby  

   

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   PL_hydrotatický_tlak_F7.doc
  Pracovní list pro evokaci a reflexi
  27 kB20:00, 6 Bře 2010Mgr. Petra Boháčková