Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Ta vejce jíst nebudu.

Stránka naposledy upravena 14:06, 1 Dub 2010 uživatelem Mgr. Petra Boháčková

  Rozsah přípravy: 

  Jedna vyučovací hodina

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Žák/žákyně

  ·         Provede pokus podle návodu
  ·         Popíše, co během pokusu pozoroval
  ·         Pokus objasní

  Aktivity:

  Evokace

  Učitel položí žákům otázku: Víte, jak poznat, zda je vejce čerstvé? Žáci zapisují nápady do pracovního listu, sdílejí ve dvojicích a společně ve třídě. Učitel zapisuje nápady na tabuli.
  Pak text: Když dáme vajíčko do vody, hospodyňky hned podle toho poznají, zda je vajíčko čerstvé nebo ne. Staré vajíčko je uvnitř vyschlé, pod skořápkou je vzduch a proto při ponoření do vody plave, kdežto čerstvé vajíčko klesne na dno.
   
  Uvědomění si:
  Žáci si přečtou povídku Petříček podvodníček, provedou pokus popsaný v závěru a odpoví na otázku, společné sdílení
   
  Reflexe: 
  Žáci zapisují do pracovního listu
  Se kterou přísadou se ti podařilo, že i čerstvé vejce plavalo na hladině? Co se stalo s vodou – změnila se nějak po přidání té přísady? Změnila se některá její vlastnost – která?
  Co ti z dnešní hodiny připadá důležité?
  Jak se ti pracovalo - bylo pro tebe snadné provést pokus? Proč ano, proč ne?
  V pracovním listu je i zadání dobrovolného domácího úkolu

  Pomůcky:

  pracovní listy pro studenty, vejce, nádoba na vodu, cukr a sůl, povídka Petříček podvodníček (autor Marek Veselý, http://www.mojewiki.cz/pancel/doku.php?id=pribehy )

  Poznámky k vazbě na RVP: 

   

  Vzdělávací období ZV
  Rozvíjené klíčové kompetence
  Kompetence k učení - samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
  Integrace průřezových témat  
  Výstupy  

  využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů

  Mezioborové přesahy a vazby  

   


   

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   PL - Ta vejce jíst nebudu.doc
  Pracovní list
  30.5 kB14:04, 1 Dub 2010Mgr. Petra Boháčková