Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Fyzika šestý ročník 4 slavní fyzikové 1

Stránka naposledy upravena 14:54, 1 Zář 2009 uživatelem Anonymous?
  Obsah
  Žádné titulky

  Čtyři slavní fyzikové

   

  1.       hodina

   

  Ročník: šestý Počet žáků: 22

  Předmět

  (vzdělávací oblast):

   Fyzika

  Člověk a příroda

  Navazuje na učivo:

     

  nový předmět, nová látka

     

  Cíle:

    

  • získat informace o slavných fyzicích
  • pracovat ve skupině
  • informovat spolužáky
  • zkusit si sebehodnocení

   

  Průřezová témata:

   
  • OSV – OR, VMEGS – Evropa a svět nás zajímá
  • MV – stavba mediálních sdělení

  Klíčové kompetence:

   

  • Kompetence k učení – vyhledává informace
  • kompetence sociální a personální – spolupracuje ve skupině

    

     

  Klíčové pojmy, generalizace a důležité otázky pro žáky:

     Archimédes, Albert Einstein, Isaac Newton, Michael Farady

     jejich objevy

  "Jak v textu vyhledávat informace?"

     

  Pomůcky: lístečky 4 barev (podle počtu dětí), články o 4 slavných fyzicích, psací potřeby, koláče na sebehodnocení
   
   
  Plánované aktivity:  
  Práce s celou třídou: Co by ses chtěl dozvědět o známých/slavných lidech/fyzicích?
  Tady by měl být seznam toho, co by se žáci chtěli dozvědět, seznam zapíšeme na tabuli. Pokud by byl příliš dlouhý, vybereme s dětmi ty nejdůležitější údaje.    (5 min)
  Možný seznam by mohl vypadat takto: co objevil, kdy to objevil, jak to může být prospěšné, kdy a kde se narodil, kde je možné dozvědět se více, ….. 
  Práce ve skupinách: rozdělení do 4 skupin – pomocí lístečků 4 barev (5 min)
  Funkce ve skupinách: jeden (dva) hledači v textu, jeden vybarvovač, jeden měřič času, jeden (dva), kteří připravují informace, jeden (dva)informátor
  Rozdat články o 4 slavných fyzicích, přečíst a vyhledat informace zapsané na tabuli (10 min)
  Každý informátor informuje o tom, co našli a co ne, zároveň informuje o daném fyzikovi
  Žáci si zapisují – nejlépe spolu s učitelem, který píše na tabuli       (15 min)
  Navazující hodina – plakát o daném fyzikovi – domácí příprava: najít fotky nebo obrázky ilustrující fyzikovy vynálezy
  Sebehodnocení – viz "koláče" (10 min)

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 4

  SouborVelikostDatumAutor
  Albert Einstein.doc
  Albert Einstein
  58.5 kB12:59, 30 Srp 2009Mgr. Petra Boháčková
  Archimedes.doc
  Archimédes
  50 kB12:59, 30 Srp 2009Mgr. Petra Boháčková
  Isaac Newton.doc
  Isaac Newton
  44 kB12:59, 30 Srp 2009Mgr. Petra Boháčková
  Michael Faraday.doc
  Michael Farady
  34 kB12:59, 30 Srp 2009Mgr. Petra Boháčková