Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Great Ideas - Lesson 2 - How to Become a Young Inventor

Stránka naposledy upravena 20:52, 29 Říj 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček

  Rozsah přípravy: 

  1h

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  • Zopakování slovíček z úvodní hodiny
  • Rozvoj dovedností čtení s porozuměním

  Aktivity:

  Opakování slovíček z úvodní lekce - psaní na tabuli:
   We are having the 2nd lesson for  "Great ideas" theme today. Do you remember any words we learned yesterday? Let's write them on the white board.
   
  Reading exercise
  Pre-reading stage
  Promítnutí 2. Snímku z prezentace:
  Look. What is in the picture?
   
  Diskuze. Kdo může, pokusí se anglicky vysvětlit, o co se jedná. Objevují se na tom webu nějaká slova, která jsme si napsali?
   
  While-reading stage
  1. Samostatná práce s prac.listem
  Pokus se odvodit význam slov v textu.
  2. Společná kontrola
  Post-reading
  Práce ve dvojicích:
  Try to guess what the next instruction will be. Work with partner. Write your own suggestions.
   
  Pokud nevíš slovo v AJ, nahraďte jej českým (podobně jako ve cvičení v pracovním listu). Ale pozor! Věty musí mít správnou anglickou stavbu.
  Kontrola: Čtení návrhů – jako pre-reading stage pro následující lekci.

  Pomůcky:

  Poznámka: K tvorbě obsahu pracovního listu a prezentace je použit obsah webu How To become an Inventor, na který se vztahuje licence Creative Commons

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období Zde napište informaci pro jaký stupeň a ročník je příprava určena
  Rozvíjené klíčové kompetence Zde napište klíčové kompetence, které jsou během realizace přípravy u žáků rozvíjeny.
  Integrace průřezových témat Zde napište, pokud možno, jaká průřezová témata jsou do přípravy integrována
  Výstupy  Zde napište výstupy podle RVP, ke kterým realizace přípravy směřuje
  Mezioborové přesahy a vazby Zde napište, pokud možno, informace o tom k jakým jiným oborům (vyučovacím předmětům) a jakým způsobem může mít realizace této přípravy vztah.

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 3

  SouborVelikostDatumAutor
   Great Ideas-Lesson2.ppt
  Žádný popis
  1308 kB11:45, 29 Říj 2010Mgr. Jindřich Strejček
   How to Become a Young Inventor 1.notebook
  Žádný popis
  167.22 kB11:43, 29 Říj 2010Mgr. Jindřich Strejček
   pracovní-list.doc
  Žádný popis
  263 kB11:36, 29 Říj 2010Mgr. Jindřich Strejček