Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

MKV v AJ 2014-Hodina 1 (Questions in multicultural lesson)

Stránka naposledy upravena 14:51, 24 Led 2015 uživatelem Lenka Hessová

  Autor: Kimlová, Poulová

  Rozsah přípravy: 

  45 min

  Popis přípravy: 

  Cílem této vyučovací hodiny je naučit žáky předpřítomný čas a demonstrovat si ho na žákových zkušenostech s cestováním po světě a poznáváním cizích kultur. Součástí hodiny bude prezentace, kde si žáci zopakují různé druhy otázek (např. Wh-questions).

  Úvod-diskuse

  Na začátek hodiny položíme žákům otázky typu:

  ·       Have you ever been to the UK?

  ·       Have you ever been to France?

  ·       Have you ever been to another continent than Europe?

  ·       Have you ever eaten any exotic meal?

  ·       Have you ever played a squash?

  Žáci jednotlivě odpovídají, prozatím bez znalosti předpřítomného času.

  Cíl: Nastartovat hodinu, mluvit o zajímavém tématu přesahující školní prostředí, dozvědět se něco nového o svých spolužácích

  Zdroj: Vybraná tematika ze 14. kapitoly učebnice: SOARS, Liz. New Headway English course: elementary. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2000, 143 s. ISBN 01-943-6677-4.

  Výklad-práce s učebnicí (úroveň elementary)

  V této části hodiny představíme žákům nový gramatický jev. Nejdříve napíšeme na tabuli věty, které byly na začátku hodiny pouze v ústní formě. Zeptáme se jich, jestli vidí ve větách něco, co je spojuje. Žáci by měli vyvodit, že všechny věty začínají na: „Have you ever …“ a obsahují 3rd form/ nebo sloveso s příponou -ed.

  Sdělíme žákům název slovesného času (present perfect) a vysvětlíme, že pro jeho tvorbu je potřeba znát 3. tvar nepravidelných sloves, popř. minulý tvar pravidelných sloves (jak už sami vyvodili v předchozím cvičení). Pokračovat budeme s vysvětlením tvorby otázek a užití předložek.

   

  + Have/has + 3rd Form/ -ed

  ? Have you ever been…?

  to x in

  Cíl: Probrat nový čas za použití induktivní metody

  Zdroj: Grammar spot(New Headway),vlastní znalosti

  Procvičení

  Obrázek v příloze Plán hodiny

  Po probrání gramatiky bude následovat práce ve dvojicích. Rozdáme žákům papírky s hesly a jejich úkolem bude tvorba otázek. Zároveň jsou dotazy směřované na zkušenosti s jinými kulturami.

  Cíl: Naučit žáky tvoření otázek s použitím nově naučeného času, dozvědět se, jaké mají žáci zkušenosti se zahraničím

  Zdroj: Hesla vlastní

  Závěr hodiny:

  Ve zbývajícím čase hodiny si žáci zahrají hru, která je založena na znalostech. Žáci vždy přečtou otázku nahlas před celou třídou.

  Cíl: Procvičit tvorbu otázek, odpovědí a zopakovat výslovnost jednotlivých slov (v rámci čtení otázky), pracovat ve skupině, dozvědět se nová fakta

  Zdroj: Nápad spolužačky, která hru tvořila na hodinu zeměpisu. Náš nápad byl přetransformovat hru na anglický jazyk a vytvořit vlastní otázky vztahující se k multikulturní výchově adekvátní znalostem žáků 7. ročníku

  Hra v příloze

  Pomůcky: Interaktivní tabule

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období Druhý stupeň ZŠ: 7.třída
  Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení, Kompetence sociání a personální, Kompetence komunikativní
  Integrace průřezových témat Multikulturní výchova
  Výstupy Naučit žáky předpřítomný čas a demonstrovat si ho na žákových zkušenostech s cestováním po světě a poznáváním cizích kultur.
  Mezioborové přesahy a vazby Občanská výchova, Zeměpis

   

  Klíčová slova
  • kaj/mva

  Soubory 2

  SouborVelikostDatumAutor
   plan-hodiny-kimlova-poulova.docx
  Plán hodiny, obsahující obrázky
  244.56 kB21:32, 13 Led 2015Lenka Hessová
   riskuj-mva-kimlova-poulova.pptx
  Vracet se zpět do hlavní nabídky pouze přes políčko pravém dolním rohu (pak se zveřejněná políčka barevně odliší)
  10 MB21:32, 13 Led 2015Lenka Hessová