Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Summer Holiday Plans

Stránka naposledy upravena 16:08, 6 Bře 2017 uživatelem rvp.kultura.aj@seznam.cz

  Autor: Matěj Štěrbík

  Rozsah přípravy: 

  45 minut

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  •  refreshing vocabulary concerning summer, summer holiday
  •  being able to describe one’s plans in future; talk about various travel destinations (students become conscious of the diversity of various destinations)

  Aktivity:

  ACTIVITY 1: “Summer holiday plans of the students” - a warm-up activity

  1. students work in pairs; they try to get as much information about each other’s plans for summer as possible
  2. each student says a few words about their classmate’s summer holiday plans

  Language aim: The students practise speaking using vocabulary concerning the topic of holidays.

  Cultural aim: As each of the students may come up with a different destination, all students realize the culture differences among various holiday destinations.

   

  ACTIVITY 2: “We are the best destination”

  1. students in pairs get a picture of a famous holiday destination (Barcelona, Disneyland, New York, Saturnia Spa & Golf Resort, the Alps, Treetop Walkway Lipno); they try to make up the reasons why their destination is the best one to visit
  2. students present their destination in a best way possible to attract potential customers (their classmates)
  3.  all students vote for the best presentation anonymously
  4. announcement of the winner

  Language aim: The students practise speaking while using extraordinary vocabulary.

  Cultural aim: The students think about various holiday destinations in terms of their original and typical features that make the destinations special.

   

  ACTIVITY 3: “Guess the destination”

  1. brainstorming – summer holiday destinations – written on the board
  2. division of the students into two groups – each student from both the groups mimes any destination that is written on the board – both the groups guess, the first group to guess wins one point
  3. announcement of the winner

  Language aim: The students practise the vocabulary concerning the topic of summer holiday destinations.

  Cultural aim: The students think about various holiday destinations in terms of their original and typical features that make the destinations special.

  Pomůcky:

  tabule, obrázky

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období Druhý stupeň ZŠ; 8. a 9. třída
  Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální
  Integrace průřezových témat Multikulturní výchova
  Výstupy prázdninové destinace, budoucí čas
  Mezioborové přesahy a vazby Zeměpis

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova