Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

STRANGEST NEW YEAR’S TRADITIONS FROM AROUND THE WORLD

Stránka naposledy upravena 14:40, 6 Bře 2017 uživatelem rvp.kultura.aj@seznam.cz

  Autor: Čmejrková

  Rozsah přípravy: 

  45 minut

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Opakování budoucích časů

  Aktivity:

  1. Zahřívací aktivita (10 min)

  Otázky pro žáky:

  • Existují nějaké novoroční tradice v České republice? Jaké?
  • Co znamená rčení Jak na Nový rok, tak po celý rok?

  2. Podivné novoroční tradice ve světě (20 min)

  Žáci se rozdělí do dvojic a dostanou list s jedenácti obrázky. Ty zobrazují symbol či představitele nějaké podivné tradice. Úkolem žáků je ve dvojici zjistit, co dané obrázky zobrazují a jak by mohla daná tradice probíhat. Fantazii se zde meze nekladou, důležité je mít alespoň k šesti obrázkům vymyšlený návrh na průběh tradice.

  Po uplynutí 10ti minut učitel postupně ukazuje na obrázky a žáci představují své návrhy, jak by tradice, jejíž součástí je např. obrázek dortu s mincí, mohl probíhat. Poté, co představí své návrhy, jim učitel sdělí, jak daná tradice ve skutečnosti vypadá a pro kterou zemi je typická.

  3. Novoroční předsevzetí (15 min)

  Otázka pro žáky před samotnou aktivitou:

  •  Co je to předsevzetí?

  Po vysvětlení významu předsevzetí studenti mají za úkol zapojit fantazii a navrhnout příklady předsevzetí. Žáci mohou pracovat v párech nebo i ve skupinách. Předsevzetí však nebudou navrhovat sobě, ale známým osobnostem. Každá skupina si vybere tři známé osobnosti a pokusí se každému z nich navrhnout předsevzetí pro Nový rok.

  Skupiny pak následně své návrhy představí třídě, která vybere ta nejlepší z nich.

  Pomůcky:

  interaktivní tabule, kartičky s obrázky

   

  Zdroje:

  Teaching English. Lesson Plan. New Year’s resolutions.

  <http://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/New%20Years%20Resolutions%20lesson%20plan.pdf>

  Youtube. 25 Strangest New Year’s Traditions From Around the World.

  <https://www.youtube.com/watch?v=4fM9d6Ci5rg>

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období Druhý stupeň ZŠ; 7. - 9. třída
  Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální
  Integrace průřezových témat Multikulturní výchova
  Výstupy Žák pozná novoroční tradice v jiných zemích, budoucí čas
  Mezioborové přesahy a vazby Zeměpis, občanská výchova

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 2

  SouborVelikostDatumAutor
   traditions-students.docx
  obrázky tradic pro žáky
  5.16 MB14:46, 6 Bře 2017rvp.kultura.aj@seznam.cz
   traditions-teacher.docx
  vysvětlení tradic pro učitele
  13.34 kB14:46, 6 Bře 2017rvp.kultura.aj@seznam.cz