Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Project 3- Unit 6- Emergency

Stránka naposledy upravena 17:34, 14 Zář 2014 uživatelem Anonymous?

   

  Hodinová dotace: 

  Celkem 1 hodiny věnovaná tomuto tématu.

  Popis přípravy: 

  Cíle: 

  Porozumění principu první pomoci předkládaném v cizím jazyce.

  Aktivity:

  • Hodina je založena na práci s interaktivní tabulí (sešit přiložen), čtení (Project 3 3rd editon), diskuzi a přípravě na DÚ
  • Učitel nechá studenty nahlas přečíst text a prohlédnou si obrázky na s. 76 -Studenti si samostatně/ s pomocí učitele vypracují odpovědi na cvičení 1. a 2.
  • Učitel (dvakrát) přehraje poslechové cvičení 3 na s. 76. Žáci se pokusí vypracovat odpovědi. Učitel může vyvolat několik studentů, kteří 1 nebo 2 větami popíší, oč šlo v nahrávce.
  • Učitel spustí prezentaci na interaktivní tabuli. Skupina studentů se pokusí vyřešit cvičení v předváděcím sešitě.
  • Učitel může zadat písemný nebo mluvený projev, ve kterém studenti odprezentují nouzové služby v ČR. (Mohou využít učebnice- strany 76.)
    

  Pomůcky:

  • Učebnice
  • interaktivní tabule
  • Prezentace pro tuto tabuli
  • ActivStudio (software pro práci s prezentací)
  • PC

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období 2. stupeň ZŠ-8. třída/ ekvivalentí ročník gymnázia
  Rozvíjené klíčové kompetence Diskutuje s učitelem a spolužáky o daném tématu, rozvíjí slovní zásobu.
  Integrace průřezových témat  
  Výstupy  Student rozumí obsahu krátkých textů v učebnici, popř. delších textů s obrazovou nápovědou, odpovídá na otázky související s tématem.
  Mezioborové přesahy a vazby Pojí se se základními znalostmi kulury a postupů v jiných zemích.
  Klíčová slova
  • emergency, project 3, culture

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
  emergency.flipchart
  Předváděcí sešit pro interaktivní tabule.
  4.96 MB10:01, 6 Črvn 2012Anonymous?