Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

My life

Stránka naposledy upravena 20:40, 6 Bře 2010 uživatelem Mgr. Petra Boháčková

  Rozsah přípravy: 

  1 vyučovací hodina

  Popis přípravy: 

  Cíle:

   

  Žák/žákyně:
  • Používá správné tvary minulých časů sloves
  • Sestaví otázku týkající se dětství nebo minulosti některého z příbuzných
  • Na položenou otázku zformuluje odpověď
  • Vhodně reaguje na otázky, vede smysluplnou konverzaci

  Aktivity:

   

  Evokace:
  • Slovesa v různých tvarech na tabuli (be born, move, get married, get a job, move house, have children, start school, leave school, go to university, die) přítomný čas prostý, minulý – i pravidelná a nepravidelná, průběhový), žáci je mají podle nějakého kritéria rozdělit do tří skupin
  • Jedno sloveso ze skupiny minulých vybrat a sestavit z něj větu týkající se žákova života
  • Větu říct spolužákovi, ten zkusí vymyslet otázku k dané větě (Zjisti víc ...)
  Uvědomění si:
  Práce se cvičeními v učebnici Tom Hutchinson, Project English 3, OUP (workbook, poslech Beatrix Potter)
  Reflexe:
  • Co se ti daří (víš, jak se minulý tvar sloves tvoří, sestavit větu, otázku, odpověď)
  • Co se ti nedaří?
  • Doplň větu: Za dnešní práci si zasloužím …, protože …………….

  Evokaci a reflexi lze nalézt v pracovním listu.

  Pomůcky:

  učebnice, pracovní sešit, pracovní list, psací potřeby

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období Zde napište informaci pro jaký stupeň a ročník je příprava určena
  Rozvíjené klíčové kompetence

  Kompetence komunikativní:

   

  naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  Integrace průřezových témat  
  Výstupy sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy
  Mezioborové přesahy a vazby  

   

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   PL_my life_AJ78.doc
  Pracovní list pro evokaci a reflexi
  29.5 kB20:33, 6 Bře 2010Mgr. Petra Boháčková