Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Motosport

Stránka naposledy upravena 10:59, 17 Dub 2018 uživatelem Kacenak72@gmail.com

  Příprava na vyučovací hodinu

  Téma hodiny:

  Motosport

  Cíle hodiny:

  Žáci se seznámí se světem F1, rozšiřují svou slovní zásobu, opakují pravidla tvoření minulého prostého času a tvary nepravidelných sloves.

  Časový rozsah:

  45 minut

  Pomůcky:

  Pracovní list

  Prezentace s potřebnými materiály

  Časový harmonogram:

  Čas do

  Část hodiny

  Učitel

  Žák

  Poznámky

   10 min.

   

   

   

   

   

   

             

  Úvod hodiny

  Úvod

  • Představení tématu

   

   

   

  • Rozhovor žáků o motosportu

   

  • Shrnutí s učitelem

   

   

   

  Učitel seznamuje žáky s tématem hodiny

   

   

  Zapojuje se do rozhovorů dvojic

   

  Vyvolává žáky

   

   

   

   

  Poslouchají

   

   

   

  Hovoří ve dvojicích

   

   

  Shrnují své postřehy z rozhovorů

   

   

   

   

  20 min.

  Osmisměrka

  (Slovní zásoba)

   

   

  Sleduje postup žáků; společná kontrola

  Pracují s připravenou úlohou

   

   

  25 min.

  Team Lotus

   

  Seznamuje žáky s týmem Lotus

   

  Poslouchají

   

   

  30 min.

  Doplňování správného tvaru sloves

   

  Obchází žáky; společná kontrola

  Doplňují tvary sloves do připravené úlohy

   

  35 min.

  Zamotaná slova

  (Slovní zásoba)

  Obchází žáky; společná kontrola

  Pracují s připravenou úlohou

   

   

  40 min.

  Vývoj F1

  Komunikuje s žáky; společná kontrola

  Práce ve dvojicích na připravené úloze

   

   

  45 min.

  Závěr hodiny

  Zopakování hlavních pojmů

  Rekapitulace hodiny

  Poslouchají učitele, odpovídají

  Prostor pro dotazy

             

  Podrobnější poznámky k průběhu hodiny:

  Úlohy

     1. Osmisměrka

  Žáci v osmisměrce hledají slova tematicky se vztahující k tématu Motosport, čímž si rozšiřují svou slovní zásobu.

  T

  T

  R

  A

  C

  K

  P

  T

  E

  E

  A

  M

  M

  O

  E

  Y

  I

  L

  O

  A

  L

  K

  G

  R

  I

  D

  E

  E

  A

  T

  R

  E

  E

  T

  S

  R

  U

  A

  S

  S

  A

  P

  B

  S

  B

  R

  A

  C

  E

   

  Při hledání slov jsou žákům na pracovním listě i v prezentaci k dispozici jednoduché vysvětlivky.

   

  1. Getting in front of another car
  2. To go to the right or left with a car
  3. Starting positions
  4. The road of a circuit
  5. The best position on the start
  6. A group of people working together
  7. It stops a car
  8. A protective wall
  9. Australia held the first … of a season
  10. The outer parts of wheels

   

  Výsledek: 1: pass; 2: steer; 3: grid; 4: track; 5: pole; 6: team; 7: brake; 8: barrier; 9: race; 10: tyres

  Ze zbylých slov osmisměrky zůstává tajenka TEAM LOTUS, díky čemuž lze přirozeně navázat další částí hodiny.

  1. Doplňování tvarů sloves

  Úloha slouží k opakování minulého času prostého a zejména tvarů nepravidelných sloves. Deset vět se obsahově týká předcházejícího krátkého výkladu o Teamu Lotus a dvojici jeho jezdců Jima Clarka a Grahama Hilla.

  Team Lotus ________ to prominence in 1960s. (rise)

  Clark´s parents ________ him to race at first. (want not)

  Graham Hill ________ his first car when he was more than 20 years old. (buy)

  Hill ­­________ as a mechanic before racing. (work)

  Hill _______ in Formula 1 season in 1958. (drive)

  Clark ­­­________ racing in F1 in 1960. (begin)

  Jim Clark ________ the first champion for Team Lotus in 1963. (become)

  Clark and Hill ________ teammates in the 1967 season. (be)

  Hill ________ the championship in 1968 for Team Lotus. (win)

  Jim Clark and Graham Hill ________ on to become the most successful drivers during the 1960s. (go)

   

  1. Zamotaná slova

  Druhá úloha zaměřená na rozšiřování slovní zásoby spočívá v šestici zamotaných slov. Úkolem žáků je slova uspořádat do správné podoby. Samotná slova doprovází jejich obrázky v prezentaci, ke kterým mají žáci za úkol správně složená slova přiřadit.

   

   
   

  Eelhw;                       setegnir helew;         lehmet ;  giwn;              neneig;                      vaeriwer rrorim

   

   

   

   

   

   

  Výsledek: wheel; steering wheel; helmet; wing; engine; rearview mirror

  1. Vývoj F1

  V prezentaci je žákům vyobrazeno několik monopostů F1 z různých období. Žáci se společně ve dvojicích domlouvají a snaží se obrázky vozů uspořádat od nejstaršího k nejnovějšímu. Učitel s nimi může komunikovat a po společné kontrole jim nabídnout zajímavé informace k technickému vývoji, případně další slovíčka apod.

  Team Lotus

  Základní body

  • Sesterská společnost automobilky Lotus existující mezi lety 1958-1994.
  • Team Lotus získal 7 konstruktérských a 6 jezdeckých titulů v F1.
  • Mistry světa za Lotus byli Jim Clark, Graham Hill, Jochen Rindt, Emerson Fittipaldi a Mario Andretti, z dalších slavných jezdců F1 za Lotus jezdil například Nigel Mansell, Ayrton Senna či Mika Häkkinen.
  • Lotus získal úspěch během několika krátkých let od svého vzniku, ale jeho samotný vznik byl velmi nejistý. Colin Chapman, zakladatel společnosti, se úpravě aut věnoval původně jako koníčku, později za peníze půjčené od přítelkyně firmu založil, ale ještě několik dalších let chodil do svého stálého zaměstnání.
  • Cesta na závodní dráhy Jima Clarka a Grahama Hilla, prvních dvou mistrů světa za Lotus, byla rovněž pozoruhodná. Jim Clark prožil dětství na venkově a o závodění četl pouze v novinách. Fascinace rychlými koly se ho však držela po celý život. Brzy začal závodit v oblastních závodech ve Skotsku a jeho zápal ho dostal až do F1, kde dvakrát získal titul mistra světa. Graham Hill pro změnu autám dlouho vůbec nevěnoval pozornost, poprvé usedl za volant starší dvaceti let, ale náhle ho celá věc natolik pohltila, že jí zasvětil vše. Pořídil si vlastní vůz, začal pracovat jako automechanik a tvrdá píle ho dostala až do kokpitu Lotusu, ve kterém získal titul v roce 1968.

   

   

   

   

   

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období

  Druhý stupeň ZŠ; 9. třída

  Rozvíjené klíčové kompetence

  Kompetence k učení, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální

  Integrace průřezových témat

  Multikulturní výchova

  Výstupy

  Žáci se učí nová slovíčka, seznamují se s motosportem, historií F1 a britským Teamem Lotus

  Mezioborové přesahy a vazby

  Zeměpis

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova