Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

MKV v AJ 2014-Hodina 6 (British and American vocabulary and their culture)

Stránka naposledy upravena 22:02, 24 Led 2015 uživatelem Lenka Hessová

  Autor: Sedláček

  Rozsah přípravy: 

  30 min

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Žáci se naučí rozdílnou slovní zásobu jak z USA tak z VB

  Aktivity:

  1. Cvičení na čtení a úvodní motivaci. Článek o stereotypech vůči Francouzům.  V úvodu se nejdřív učitel zeptá, jaké stereotypy se používají o Francii a jejich obyvatelích a napíše je na tabuli. Poté si žáci přečtou článek a porovnají s tím, co je napsáno na tabuli. Každý žák přečte jeden odstavec.

  Cvičení je zaměřeno na čtení a procvičení výslovnosti. Dále studenti získají znalosti o stereotypech vůči Francouzům.

  "Look at this American travel guide for France. First read it and then we will talk about it."

  "Now each one of you read one paragraph and tell us what you considered most funny."

  10 min

  2. Žáci samostatně vypracují cvičení na doplňování britských a amerických ekvivalentů. Následná společná kontrola.

  Cvičení je zaměřeno na rozšíření slovní zásoby a na porovnání rozdílů mezi anglickou a britskou verzí daného slova. Dále se procvičí výslovnost a překlad do češtiny.

  "Now do this exercise which focuses on American and British vocabulary. When you are finished each read one pair of words and translate."

  5 min

  3. Scéna ze seriálu Allo Allo. Žáci se podívají na krátkou scénku. Poté se pokusí převyprávět o čem byla.

  Cvičení je zaměřeno na poslech a mluvení.

  "We will watch a short scene from the British series Allo Allo. After watching the scene we will talk about it. Try to remember as much as you can."

  15 min

  Pomůcky:

  Interaktivní tabule (projektor)

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období Druhý stupeň ZŠ: 9. třída
  Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské
  Integrace průřezových témat Multikulturní výchova
  Výstupy Slovní zásoba USA a VB (rozdílnost)
  Mezioborové přesahy a vazby Český jazyk  (např. porovnání češtiny a slovenštiny), Dějepis (vysvětlení historického kontextu a s ním spojený vývoj jazyka) 

   

  Klíčová slova
  • kaj/mva

  Soubory 2

  SouborVelikostDatumAutor
   cviceni-1-sedlacek.doc
  Text a cvičení
  38 kB15:29, 24 Led 2015Lenka Hessová
   full-5071-american-vs-british-english-1-sedlacek.jpg
  Slovní zásoba-cvičení
  277.23 kB15:29, 24 Led 2015Lenka Hessová