Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

MKV v AJ 2014-Hodina 4 (English speaking countries)

Stránka naposledy upravena 12:44, 24 Led 2015 uživatelem Lenka Hessová

  Autor: Bakulová, Janda, Kolář

  Rozsah přípravy: 

  45 min

  Popis přípravy: 

  Úvod do tématu: 2 minuty

  Prezentace: 15 minut

  •  kulturní cíl - stručně seznámit s vybranými anglicky mluvícími zeměmi
  •  jazykový cíl - seznámit se slovní zásobou ve spojení se státy
  •  učitel prezentuje prezentaci, v průběhu se ptá žáků, co o státech ví, aby navazoval na jejich vědomosti. aktivizační technika – křížovka

  Procvičování otázek v present perfect:10 minut

  • gramatický cíl - zafixovat způsob tvoření otázek a krátkých odpovědí (yes, I have/ no, I haven`t) v present perfect
  • kulturní cíl - zjistit, zda někdo z žáků navštívil anglicky mluvící zemi, aby se podělil o své zkušenosti.

  Práce s tabulkou 1. Každý žák dostane tabulku, se kterou musí obcházet spolužáky a ptát se anglicky, jestli byli v některé z anglicky mluvících zemí. Odpovědi se zaznamenávají. Na závěr učitel provede zpětnou vazbu, aby zjistil, kdo kde byl a mohl se ho zeptat na jeho zkušenost.

  Poznávání zemí podle indícií: 12 minut

  • kulturní cíl - blíže se seznámit s reáliemi anglicky mluvících zemí
  • jazykový cíl – zafixovat si slovní zásobou ve spojení se státy

  Učitel během předchozí aktivity vylepí po třídě papírky s textem a fotografiemi celebrit (2. příloha). Žáci si ve skupinkách vyberou text, doplní o jakou zemi se jedná a od učitele si vyberou státní vlajku, kterou k textu přilepí a na závěr svou zemi představí ostatním, přičemž si ostatní žáci zapisují údaje do tabulky 3 (v příloze). 

   

  Pomůcky:

  Interaktivní tabule (prezentace: Anglicky mluvící země), prostor (např. nástěnka, dveře), kde lze připevnit texty pro aktivitu v hodině, předem vytištěné a rozstříhané aktivity.

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období Druhý stupeň ZŠ: 8. třída
  Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské
  Integrace průřezových témat Multikulturní výchova
  Výstupy  Reálie anglicky mluvících zemí, slovní zásoba, tvoření otázek a odpovědí
  Mezioborové přesahy a vazby Zeměpis

   

  Klíčová slova
  • kaj/mva

  Soubory 2

  SouborVelikostDatumAutor
   peer-teaching-bakulova-janda-kolar.pptx
  Prezentace
  4.06 MB12:46, 24 Led 2015Lenka Hessová
   text-bakulova-janda-kolar.docx
  Text a obrázky k aktivitám
  563.2 kB12:46, 24 Led 2015Lenka Hessová