Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

MKV v AJ 2014-Hodina 2 (Thanksgiving)

Stránka naposledy upravena 14:52, 24 Led 2015 uživatelem Lenka Hessová

  Autor: Žitná, Stehlíková

  Rozsah přípravy: 

  45 min

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Students should know the most important facts about Thanksgiving. They should revise the use of Past Simple Tense.

  Aktivity:

  1.  WARM UP ACTIVITY

  „What do you know about Thanksgiving?“

  „Where do people celebrate Thanksgiving?“

  „When do they celebrate?“

  „Why do they celebrate?“

  „How do they celebrate?“

  „What do they eat?“

  We can write on the board: WHERE? / WHEN? / WHY? / ACTIVITIES? / FOOD?

  At the end of the lesson we ask once more to revise these important facts.

   

  2. STORY OF THANKSGIVING

  We give handouts to the students.

  “Put the verbs in bold into the Past Simple Tense.”

  “Please, read the correct answers. First sentence….”

  Source: www.busyteacher.org

   

  3. THANKSGIVING FESTIVAL IN THE USA

  “Try to fill in the gaps in the text.”

  “Please, read the text.”

  We can write the correct answers in a jumbled order on the board.

  Source: www.busyteacher.org

   

  4. A THANKSGIVING CROSSWORD PUZZLE

  “Please, complete the crossword puzzle.”

  “What are the correct answers? Number one…”

  Source: www.busyteacher.org

   

  5. REVISION

  We ask students the questions about Thanksgiving to revise the basic information.

   

  6. THANKSGIVING TREE

  “All American families say thanks during their Thanksgiving dinner. They are thankful for different things. Please write down what you are thankful for.”

  We draw a tree on a board (on a poster) and students come and say: “I am thankful for….”. They stick their paper on a tree. They can cut a leaf out of the paper.

   

  7. THANKSGIVING SONG

  https://www.youtube.com/watch?v=h-vannwwn2U

   

  Pomůcky:

  handouts, markers, stickers, (poster)

   

   

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období Druhý stupeň ZŠ: 7. třída
  Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální
  Integrace průřezových témat Multikulturní výchova
  Výstupy Fakta o Díkuvzdání a používání Past Simple Tense.
  Mezioborové přesahy a vazby Občanská výchova

   

  Klíčová slova
  • kaj/mva