Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

English speaking countries; London

Stránka naposledy upravena 14:03, 10 Bře 2017 uživatelem rvp.kultura.aj@seznam.cz

  Autor: Eva Koťarová

  Rozsah přípravy: 

  45 minut

  Popis přípravy: 

  Aktivity:

  Introduction activity: Kvíz o anglicky mluvících zemích

  • Studenti pracují ve skupinách. Jejich úkolem je co nejrychleji a správně odpovědět na otázky týkajících se anglicky mluvících zemí (např. Kolik států zahrnují USA?)
  • Kulturní cíl aktivity: Zopakování reálií anglicky mluvících zemí
  • Jazykový cíl aktivity: Zopakovat si výslovnost daných zemí a slovní zásobu s nimi spojenou, procvičení přítomného času prostého, komunikace v cílovém jazyce.

  Speaking activity: Brainstorming

  • Na tabuli napíšeme “LONDON” a zeptáme se žáků, jestli ví, co to Londýn je, a kde leží. Poté se s žáky dobereme k tomu, že Londýn je město, které je hlavním městem Spojeného království.
  • Úkolem žáků je chodit k tabuli a napsat, co se jim vybaví v souvislosti s Londýnem a říci proč.
  • Kulturní cíl aktivity: Zopakování si informací týkajících se Londýna
  • Jazyková cíl aktivity: procvičení přítomného času prostého, komunikace v cílovém jazyce.

  Matching activity: Památky v Londýně

  • Jedná se o aktivitu před poslechem. Žáci mají za úkol spojit obrázek londýnské památky s jejím označením (viz Handout 1). Poté společná kontrola odpovědí.
  • Kulturní cíl aktivity: Zopakování míst, která jsou symboly Londýna
  • Jazykový cíl aktivity: Zopakování si výslovnosti londýnských památek.

  Listening activity: London

  Speaking activity: London

  • Studenti ve dvojicích hovoří o tom, jaká místa v Londýně by rádi navštívili (I would like to visit..) a proč.
  • Kulturní cíl aktivity: Zopakování památek Londýna.
  • Jazykový cíl aktivity: jazyková interakce mezi žáky, komunikace v cílovém jazyce

  Students‘ project: Prague

  • Studenti ve skupinkách vymyslí, jakou trasu by měl jet vyhlídkový turistický autobus v Praze (jaké památky by měl zahrnout) a poté svůj návrh prezentují zbytku třídy. Zdůvodní, proč by měl mít autobus tyto zastávky, co je na daném místě tak jedinečné.
  • Kulturní cíl aktivity: Přiblížení jaké památky by měl turista v Praze navštívit a proč
  • Jazykový cíl aktivity: komunikace v cílovém jazyce, nácvik samotného souvislého projevu.

  Zdroj:

  http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/tour-london

  http://learnenglishteens.britishcouncil.org/sites/teens/files/tour_of_london_-_exercises_4.pdf

  http://learnenglishteens.britishcouncil.org/sites/teens/files/tour_of_london_-_exercises_4.pdf

  Pomůcky:

  Interaktivní tabule, pracovní list

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období Druhý stupeň ZŠ; 7. třída
  Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální
  Integrace průřezových témat Multikulturní výchova
  Výstupy Žák několika větami popíše Londýn a jeho památky; Žák dokáže doporučit turistovi výlet po Praze
  Mezioborové přesahy a vazby Zeměpis

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   mva-priprava-hodiny-aj-kotarova.pdf
  Handout 1,2
  426.67 kB14:04, 10 Bře 2017rvp.kultura.aj@seznam.cz