Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

English speaking countries

Stránka naposledy upravena 14:10, 6 Bře 2017 uživatelem rvp.kultura.aj@seznam.cz

  Autor: Renata Bednaříková, Eva Koťarová, Liliana Průšová

  Rozsah přípravy: 

  45 minut

  Popis přípravy: 

  Aktivity:

  1) Matching activity: Anglicky mluvící země
  - Studenti pracují ve skupinách. Jejich úkolem je správně přiřadit zemi k vlajce, jejímu symbolu a
  výroku o dané zemi (viz handout 1).
  - Kulturní cíl aktivity: Cílem této aktivity bylo zopakovat si anglicky mluvící země. Žáci dostaly 4
  obálky s kartičkami, na kterých byly vlajky zemí, typické symboly (stavby, typické zvíře apod.), názvy
  zemí a všeobecně známe informace – úkolem bylo seřadit kartičky tak, aby odpovídaly daným zemím.
  - Jazykový cíl aktivity: Zopakovat si výslovnost daných zemí, přítomný čas prostý, slovní zásobu na
  téma – countries


  2)  Reading: Scotland
  - Studenti dostanou text (viz handout 2). Samostatně si ho přečtou. Odpovídají na zadané otázky (viz
  handout 3). Poté čtení textu nahlas a jeho překlad.
  - Kulturní cíl aktivity: seznámení se Skotskem, symboly této země, jeho kulturou, zvyky.
  - Jazykový cíl aktivity: Wh-questions, reading skills, slovní zásoba zahrnující Skotsko.

  4) Speaking activity: Scotland
  - Studenti pracují ve dvojicích. Každý student dostane otázky (viz handout 4), na které se zeptá svého
  partnera a odpovědi zaznamená. Poté prezentování odpovědí.
  - Kulturní cíl aktivity: zopakování informací o Skotsku, zamyšlení se nad jeho kulturou a zvyky Skotů.
  - Jazykový cíl: komunikace v cílovém jazyce, jazyková interakce mezi žáky, procvičení přítomného
  času prostého

  5) Student’s project
  - Studenti ve dvojicích/ skupinách vytvoří plakát o jakékoliv zemi (ukázkou jim je formát textu o
  Skotsku) a poté zemi prezentují.
  - Kulturní cíl aktivity: představení země, její kultury a zvyků
  - Jazykový cíl aktivity: komunikace v cílovém jazyce, nácvik samotného souvislého projevu,
  zopakování slovní zásoby pojící se zeměmi (ale i jídlem, geografií).

  Pomůcky:

  kartičky s obrázky, papír, fixy, pastelky

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období druhý stupeň ZŠ, 6. třída
  Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k řešení problémů, Komepetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní
  Integrace průřezových témat multikulturní výchova
  Výstupy Kultura, symboly a zvyky anglicky mluvících zemí
  Mezioborové přesahy a vazby zeměpis

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   mva-team-teaching-bednarikova-kotarova-prusova.pdf
  Handouts
  821.26 kB14:11, 6 Bře 2017rvp.kultura.aj@seznam.cz