Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

English across curriculum - Physics: the solar system

Stránka naposledy upravena 08:43, 26 Črvec 2010 uživatelem Mgr. Petra Boháčková

  Rozsah přípravy: 

  jedna (nebo více) vyučovací hodina

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Žák/žákyně
  • Vyjmenuje planety sluneční soustavy
  • Popíše fáze měsíce
  • Pojmenuje jednotlivé planety, uvede o nich zajímavé (jednoduché) informace
  • Přispívá k diskuzi v malé skupině, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení úkolu (KK sociální a personální)
   

  Aktivity:

  Angličtina sedmý, osmý ročník,  podle učebnice Toma Hutchinsona - Project English 3, 3rd edition
  Doplněno o fáze Měsíce – definice a obrázek
  (vždy za lekcí obsahuje kapitolu English across curriculum)
  Hodina je založena na práci s interaktivní tabulí, program přiložen, náměty na použití jsou psány v poznámkách ke stránce. Přímo v programu je pracovní list, který je možno vytisknout.
  Obrázky použité v programu jsou buď přímo z knihovny Active board nebo ze stránek http://www.pdclipart.org/ , kde jsou publikovány pod licencí CC (v pracovním listě jsou zdroje jednotlivých obrázků přímo uvedeny)
   

  Stránka 2 až 9: Žáci čtou texty a doplňují čísla. Na každé stránce je obrázek planety, o které je text a také obrázek raketoplánu. Po kliknutí na raketoplán se objeví interaktivní kvíz o dané planetě.
  Stránka 10: Odpovědi na otázky jsou v poznámkách ke stránce.
  Stránka 11: Žáci si znovu přečtou texty a vyhledávají odpovědi na otázky. Po klinutí na otázku se objeví stránka, kde lze najít odpověď.
  Stránka 12: Definice fází měsíce. Žáci vpisují do obrázku.
  Stránka 13: Odpověď na stránku 12.
   

  Pomůcky:

  pracovní list, psací pomůcky, interaktivní tabule, program (viz příloha), připojení k internetu

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období ZV, sedmý, osmý ročník
  Rozvíjené klíčové kompetence Přispívá k diskuzi v malé skupině, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení úkolu (KK sociální a personální)
  Integrace průřezových témat  
  Výstupy
  • rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
  Mezioborové přesahy a vazby Fyzika, Zeměpis

   


   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   English across the curriculum 3_2.flp
  Žádný popis
  1449.44 kB08:43, 26 Črvec 2010Mgr. Petra Boháčková