Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

English across curriculum - Biology: animal classification

Stránka naposledy upravena 08:37, 26 Črvec 2010 uživatelem Mgr. Petra Boháčková

  Rozsah přípravy: 

  jedna vyučovací hodina

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Žák/žákyně
  • Anglicky pojmenuje několik tříd zvířat
  • Rozhodne, zda nabízené věty jsou pravdivé nebo ne
  • Pracuje se slovníkem (dle uvážení vyučujícího – překladovým nebo výkladovým)
  • Vybere z textu názvy zvířat a rozdělí je do skupin
  • Přispívá k diskuzi v malé skupině, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení úkolu (KK sociální a personální)

  Aktivity:

  Angličtina šestý ročník, podle učebnice Toma Hutchinsona - Project English 2, 3rd edition
  (Vždy za lekcí obsahuje kapitolu English across curriculum)
  Hodina je založena na práci s interaktivní tabulí, program přiložen, náměty na použití jsou psány v poznámkách ke stránce. Součástí programu je i pracovní list k vytištění, se kterým žáci pracují ve skupině nebo samostatně.
  Obrázky použité v programu jsou přímo z knihovny Active board. 

  Stránka 1: Na stránce jsou uvedeny definice zvířecích tříd, rozdělené na polovinu. Žáci spojují správné poloviny. (slovní zásoba: mammals, reptiles, fish, insects, birds)
  Stránka 2: Žáci identifikují pravdivá a nepravdivá tvrzení, ze svých odpovědí odpoví na otázku, k třídě náleží lidé.
  Stránka 3: Na stránce je pracovní list k vytištění. Obsahuje pracovní text, který si žáci buď jednotlivě, nebo ve skupině přečtou, doplní do tabulky názvy zvířat z textu a pak přidají do každé třídy další, názvy mohou vyhledat ve slovníku, stejně tak mohou neznámá slova z textu vyhledávat ve slovníku, buď překladovém, nebo výkladovém.
  Stránka 4: Žáci odpovídají na otázky a přiřazují obrázky zvířat do tabulky, tím zařazují zvířata do tříd.
   

  Pomůcky:

  psací pomůcky, pracovní list, interaktivní tabule, program k hodině (viz příloha)

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období ZV, šestý ročník
  Rozvíjené klíčové kompetence Přispívá k diskuzi v malé skupině, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení úkolu (KK sociální a personální)
  Integrace průřezových témat  
  Výstupy
  • sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy
  • odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu
  • používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve výkladovém slovníku
  Mezioborové přesahy a vazby Přírodopis

   


   

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   English across the curriculum 2_2.flp
  Žádný popis
  162.98 kB08:37, 26 Črvec 2010Mgr. Petra Boháčková