Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

English across curriculum - Biology

Stránka naposledy upravena 19:18, 9 Črvn 2010 uživatelem Mgr. Petra Boháčková
  Obsah
  1. 1.  
  Rozsah přípravy:
  jedná se o dvě vyučovací hodiny

  Popis přípravy:
  Cíle:
  Žák/žákyně
  · Rozdělí nabídnuté druhy zvířat do kategorií
  · Popíše podrobněji migraci jednoho druhu zvířete
  · Vyjádří vlastními slovy, proč dochází k migraci u zvířat a u lidí

  Aktivity:
  Angličtina sedmý, osmý ročník, podle učebnice Toma Hutchinsona - Project English 3, 3rd edition
  (vždy za lekcí obsahuje kapitolu English across curriculum)

  Hodina je založena na práci s interaktivní tabulí, program přiložen, náměty na použití jsou psány v poznámkách ke stránce

  Obrázky použité v programu jsou buď přímo z knihovny Active board nebo ze stránek http://www.pdclipart.org/ , kde jsou publikovány pod licencí CC nebo nebo ze stránek http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page, kde jsou publikovány pod licencí CC atribution shareAlike 3.0

  Stránka 1: Úvodní stránka

  Stránka 2: Rozdělení zvířat do kategorií – vyjmenovaná zvířata rozdělit na ptáky, savce, hmyz a ryby
  (Použitá slovní zásoba: a bird, an insect, a mammal, a fish, a swallow, a zebra, a wildebeest, a monarch butterfly, a salmon)
  Poznámka: Neznámá slova (salmon, swallow, wildebeest, arctic tern) lze získat složením puzzle, po kliknutí na značku puzzle u zvířete
   
  Stránka 3: Migrace Monarch butterfly – žáci si přečtou text a doplní údaje do mapy, mapu a text je možno vytisknout

  Stránka 4: Životní cyklus motýla – přiřazení slov k obrázkům (Slovní zásoba: chrysalis, egg, caterpillar, butterfly)

  Stránka 5: Informace o migraci zvířat – žáci si přečtou text a doplní údaje do mapy, přiřazena mapa a text k vytištění (text zahrnuje další stránky, až po stránku 8)
   
  Stránka 6: Informace o migraci lososa – po přečtení textu vyhledají zmíněné země na mapě

  Stránka 7: Informace o migraci rybáka - žáci vyhledají odpověď v textu

  Stránka 8: žáci mohou vyhledat odpovědi na otázku na přiložených odkazech
   
  Stránka 9: Diskuze – otázky o migraci lidí, lze využít odkaz, žáci na základě diskuze mohou jako dú nebo v další hodině sestavit podobný článek jako četli o migraci zvířat.

  Pomůcky:
  Program pro interaktivní tabuli Active board, pracovní listy (přiloženy v programu)
   

  Poznámky k vazbě na RVP:
   
  Vzdělávací období ZV, sedmý ročník (popř. i vyšší)
  Rozvíjené klíčové kompetence

  KK sociální a personální - přispívá k diskuzi v malé skupině

  KK komunikativní - využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci se světem

   

   

  Integrace průřezových témat  
  Výstupy rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
  Mezioborové přesahy a vazby přírodopis

   


   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   English across the curriculum 3_1.flp
  Žádný popis
  1951.99 kB17:39, 9 Črvn 2010Mgr. Petra Boháčková