Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Countries and Nationalities

Stránka naposledy upravena 15:08, 14 Bře 2017 uživatelem rvp.kultura.aj@seznam.cz

  Autor: Reitingerová, Široká, Štěrbík

  Rozsah přípravy: 

  45 minut

  Popis přípravy: 

  Aktivity:

  1) Game

  • I am going to divide the students in to 3 groups.
  • Each group has a speaker.
  • Each group has its own column written on the board.
  • I am going to write points there and count them all at the end of the game
  • I will give them about 30sec – 1 minutes to write words. It depends on the age of children.
  • It is better when they count with me.
  • There is also necessary to pay an attention to written form.
  • I can show them a picture or a map.
  • I want from them to write:
   • as many European countries as possible.     
   • write as many European nationalities as possible
   • write as many  Asian countries as possible
   • write as many Asian nationalities as possible
  • Jazykový cíl = zopakovat národnosti a země, děti se mohou přiučit od ostatních, procvičení psané formy a výslovnosti zemí
  • Kulturní cíl = nemusíme se učit jen o evropských zemích a Anglii, ale je dobré alespoň znát názvy i jiných zemí nám vzdálených.  Většinou se učíme právě o evropských zemích a Anglii nebo USA a názvy ostatních zemí nebudou znát, proto jsem dala do kontrastu evropské země a asijské.

  2) Guess the Countries and Nationalities

  • Each student gets the card where there is a picture of a famous person
  • The student has to complete the missing information and then introduce his famous person (e. g. This is Avril Lavigne. She is from Canada. She is Canadian. She speaks English.)
  • Jazykový cíl = Žáci si procvičí, jak psanou, tak mluvenou formu různých zemí, národností a jazyků.
  • Kulturní cíl = Žáci se seznámí s různými slavnými osobnostmi, osvojí si nové informace o tom, odkud pochází, jakým jazykem mluví, jaké jsou národnosti.
  • Zdroj: http://busyteacher.org/23869-countries-and-nacionalities-guess-game-with.html

  3) Handout: Countries and Nationalities

  4) Listening

  a) Four short conversations including either nationalities or countries are played to the students. The students write down these information. Later on they discuss the correct answers with the teacher.

  b) Seven short samples of traditional melodies of various countries are played to the students. The students guess the countries according to the melodies. Additional questions can be asked by the teacher.

  • Language aim: The students practice spelling and pronunciation of various nationalities and countries.
  • Cultural aim: The students become conscious of the diversity of various cultures of the world.

  Pomůcky:

  interaktivní tabule, pracovní listy, obrázky

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období Druhý stupeň ZŠ; 7. třída
  Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální
  Integrace průřezových témat Multikulturní výchova
  Výstupy Žák rozezná a přiřadí národnost ke státu; žák správně vysloví a napíše jména států
  Mezioborové přesahy a vazby Zeměpis; občanská výchova

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 2

  SouborVelikostDatumAutor
   countries-and-nationalities.docx
  Handout - activity 3
  17.73 kB15:09, 14 Bře 2017rvp.kultura.aj@seznam.cz
   guess-the-countries-and-nationalities.docx
  activity 2
  83.3 kB15:09, 14 Bře 2017rvp.kultura.aj@seznam.cz