Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Christmas around the World

Stránka naposledy upravena 15:11, 6 Bře 2017 uživatelem rvp.kultura.aj@seznam.cz

  Autor: ten Hagen, Čmejrková, Vančura

  Rozsah přípravy: 

  45 minut

  Popis přípravy: 

  Cíle:

  Opakování struktury I wish, If only; opakování slovíček souvisejících s Vánoci

  Aktivity:

  1) Zahřívací aktivita

  Aktivita určená pro zopakování základních slovíček spojených s Vánocemi. Žáci budou mít tři minuty na to, aby si na papír zapsali co největší počet anglických slovíček spojených s tématem Vánoce. Po uplynutí stanovené doby si každý žák spočítá počet zapsaných slov. Žák s nejvyšším počtem přečte slova, a ostatní žáci pak doplní ta, která ještě nebyla řečena.

  2) Vánoční tradice

  Studenti se rozdělí do dvojic a každá dvojice dostane rozstřihanou sadu obrázků, které zachycují vánoční tradice a papíry s názvy různých zemí (viz příloha). Cílem aktivity je pomocí dialogu s partnerem přiřadit název země k tradici, která je pro ni typická. Správné odpovědi žáci kontrolují v následujícím videu.

  3) Video

  Žáci mají před sebou rozložená svá řešení k předchozí aktivitě. Video je třeba postupně zastavovat, aby žáci stihli přečíst doprovodný text. Podle informací, které jsou obsaženy v textu si zkontrolují svá řešení a po skončení videa si výsledky zkontrolují i s učitelem.

  Zdroj:

  https://www.youtube.com/watch?v=da2Q2wQBiCA&list=PLDO7YrQpg54SzOc-L7NTbNNN4Lit9IXp0&index=3

  4) True/false

  Žáci dostanou věty o Vánočních zvycích v různých zemích (viz příloha) na papírcích a ve dvojicích o každé z nich rozhodnou, zda je pravdivá, či nikoliv. Poté s učitelem zkontrolují správnost a věty, které nebyly pravdivé, uvedou na správnou míru.

  5) I wish

  Žáci dostanou vytištěné pracovní listy na opakování I wish (viz příloha) a ty samostatně vypracují.

  Zdroj:

  English Grammar in Use, Muprhy R., Third edition, 2010, ISBN 978-0-521-53289-1, strany 79, 83

   

  6) Psaní dopisu

  Žáci dostanou za úkol napsat dopis Santu Klausovi, nebo Ježíškovi. V dopise by měli zmínit, kdo jsou, jestli si zaslouží nějaké dárky, co by si přáli nebo co by chtěli dát rodičům. V dopise by měli alespoň jendou použít I wish.

  Zdroj:

  http://itnoobz.org/free-letter-to-santa-template.html

  Pomůcky:

  interaktivní tabule, pracovní list, obrázky

   

  Poznámky k vazbě na RVP: 

  Vzdělávací období Druhý stupeň ZŠ; 8. třída
  Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální
  Integrace průřezových témat Multikulturní výchova
  Výstupy Žák pozná vánoční tradice v ostatních zemích, užití vazby I wish
  Mezioborové přesahy a vazby Zeměpis

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 3

  SouborVelikostDatumAutor
   i-wish.docx
  pracovní list k aktivitě č. 5
  13.93 kB15:06, 6 Bře 2017rvp.kultura.aj@seznam.cz
   obrazky.docx
  obrázky k aktivitě č. 2
  2.25 MB15:06, 6 Bře 2017rvp.kultura.aj@seznam.cz
   true-or-false-vety.docx
  věty k aktivitě č. 4
  12.88 kB15:06, 6 Bře 2017rvp.kultura.aj@seznam.cz