Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

VZORY PŘÍDAVNÝCH JMEN

Stránka naposledy upravena 15:36, 7 Dub 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky
  Doba trvání: 10 - 15 min.
  Náročnost přípravy: ●●●
  Učivo: Určování vzorů přídavných jmen, určení koncovek.
  Ročník: 6. a 7.
  Pomůcky: Kartičky s přídavnými jmény, lepící hmota.
  Mezipředmětové vztahy: Český jazyk, zdravotní tělesná výchova.
   
  Provedení: Vyučující si připraví kartičky s příklady přídavných jmen bez koncovek (Obrázek 11), ty rozdělí do tří stejně početných hromádek a každou hromádku položí na zadní lavice. Poté rozdělí tabuli na tři části, na každou část nakreslí další tři sloupce a nadepíše je vzory přídavných jmen – mladý, jarní, otcův/matčin. Žáci utvoří tři družstva a seřadí se do zástupu na startovní čáru v zadní části třídy. Z družstva vždy jeden žák vybíhá, vezme si vrchní kartičku z hromádky, přečte si přídavné jméno a běží k tabuli umístit jej pomocí lepící hmoty do správného sloupce dle vzoru. Poté běží zpět do zástupu a předává štafetu dalšímu. Ostatní žáci nesmí radit a opravovat rozhodnutí svých spolužáků. Družstvo, které umístí nejvíce karet ke správným vzorům, se stává vítězným. Soutěž probíhá v běžné třídě, proto je třeba upravit prostory tak, aby se žáci mohli volně a bezpečně pohybovat mezi lavicemi směrem k tabuli a zpět. Tuto soutěžní aktivitu je také možné využít k procvičování i jiných gramatických a pravopisných jevů.
   
  Příklady přídavných jmen: cizí (jarní), bílý (mladý), nový (mladý), včelí (jarní), sousedovy (otcův/matčin), Čapkovy (otcův/matčin), krabí (jarní), nový (mladý), hovězí (jarní), Smetanovy (otcův/matčiny), světlovlasý (mladý), známý (mladý), holubích (jarní), vřelý (mladý), dědečkovy (otcův/matčin), zpěvákovy (otcův/matčin), pečlivý (mladý), psí (jarní), sedlákovy (otcův/matčin), ryzí (jarní),…
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova