Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

URČI SPRÁVNĚ PŘEDPONU S- , Z-

Stránka naposledy upravena 15:40, 7 Dub 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Doba trvání: 5 – 10 min.
  Náročnost přípravy: ●○○
  Učivo: Pravidla psaní předpon s- z-.
  Ročník: 7. a 8.
  Pomůcky: Zásobník slovních spojení.
  Mezipředmětové vztahy: Český jazyk, zdravotní tělesná výchova.
   
  Provedení: Žáci sedí v lavici na židli. Základní pozicí je vzpřímený sed, pokrčit upažmo dolů, ruce v bok. Vyučující čte nahlas slovní spojení, začínající na předponu s- nebo z-. Žáci určují druh předpony pomocí jednotlivých cviků: vzpažit pravou, úklon vpravo v případě psaní předpony s-; vzpažit levou, úklon vlevo v případě psaní předpony z-. Žáci mohou samotné cvičení ústně doplnit. Alternativou může být provádění tohoto cvičení ve stoje.
   
  Vzpřímený sed, pokrčit upažmo dolů, ruce v bok; vzpažit pravou, úklon vpravo; vzpažit levou, úklon vlevo.
   
  Příklady slovních spojení: snesl koš z půdy, zpocené čelo, scházet se, ztratil peněženku, sjednal pořádek, sbil prkna k sobě, zbil nepřítele, schůze, zhlédl zprávy, sklouzl se na ledě, smazal tabuli, zjednal pořádek, sbíral odpad, shrabal spadané listí, zlil jej déšť, …
   
  Chyby v provádění cviku: hlava v předklonu, předsunutá ramena, vysunutá ramena, ohnutá záda, prohnutí v bedrech.
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova