Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

URČI SLOVNÍ DRUH

Stránka naposledy upravena 15:33, 7 Dub 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky
   
  Doba trvání: 5 – 10 min
  Náročnost přípravy: ●○○
  Učivo: Určování slovních druhů ve větě jednoduché.
  Ročník: 6. a 7.
  Pomůcky: Zásobník vět.
  Mezipředmětové vztahy: Český jazyk, zdravotní tělesná výchova, dějepis.
   
  Provedení: Žáci sedí v lavicích na židli. Výchozí pozicí je vzpřímený sed, pokrčit upažmo, předloktí svisle vzhůru. Vyučující čte věty s dějepisným tématem. U každého slova žáci ukazují na prstech čísla, která odpovídají jednotlivým slovním druhům (Obrázek 8). Pro kontrolu správnosti může učitel vždy vyvolat jednoho žáka, který nahlas vysloví název slovního druhu. Alternativní cvičební pozicí může být vzpřímený sed, vzpažit zevnitř nebo vzpažit.
   
  Příklady vět: První(4) záznam(1) o(7) sportovním(2) klání(1) na(7) počest(1) boha(1) Dia(1) pochází(5) z(7) roku(1) 776(4) před(7) našim(3) letopočtem(1). Konaly(5) se(3) ve(7) městě(1) Olympii(1) jednou(4) za(7) čtyři(4) roky(1) v(7) čase(1) prvního(4) úplňku(1) po(7) letním(2) slunovratu(1). V(7) tomto(3) období(1) byl(5) po(7) celém(2) Řecku(1) vyhlášen(5) mír(1) a(8) vstup(1) na(7) závodiště(1) se zbraní(1) byl(5) trestán(5). Z(7) počátku(1) se(3) závodilo pouze v(7) jednoduchém běhu(1) na(7) délku(1) stadiónu(1), také(6,9) ve(7) skoku(1) do(7) výšky(1) a(8) do(7) dálky(1), v(7) zápolení(1), v(7) jízdě(1) na(7) koních(1), šplhu(1), v(7) hodu(1) oštěpem(1) či(8) diskem(1) a(8) v(7) dalších(2) disciplínách(1)( http://www.minutasencyklopedii.cz/index.php?minuta=52).
   
  Chyby v provádění cviku: hlava v předklonu, předsunutá ramena, lokty příliš nízko nebo vysoko, prohnutí v bedrech
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova