Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

POZNEJ DRUH ZÁJMEN

Stránka naposledy upravena 15:37, 7 Dub 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky
  Doba trvání: 5 – 10 min.
  Náročnost přípravy: ●○○
  Učivo: Určování druhů zájmen.
  Ročník: 6. a 7.
  Pomůcky: Text zaměřený na zájmena.
  Mezipředmětové vztahy: Český jazyk, zdravotní tělesná výchova, literární výchova.
   
  Provedení: Žáci sedí v lavicích na židli. Výchozí pozicí je vzpřímený sed, paže volně podél těla. Učitel čte text se zájmeny. Žáci určují druhy zájmen pomocí jednotlivých cviků: osobní – vzpažit, ruce sepnout nad hlavou, mírně pokrčit v loktech (tvar písmene „O“); ukazovací – předpažit; přivlastňovací – skrčit připažmo, ruce ze strany na ramena; tázací – skrčit upažmo vzhůru, ruce v týl; vztažná – skrčit vzpažmo zevnitř, ruce na temeno; neurčitá - paže podél těla, ramena táhnout střídavě vzhůru a dolů; záporná – paže podél těla, pomalé otáčení hlavy střídavě vpravo a vlevo (Obrázek 12). Jednotlivých cvičebních prvků je mnoho, proto doporučujeme jejich častější zařazování z důvodu opakování a bezchybného provedení. Alternativou může být provádění tohoto cvičení ve stoje.
   
  Vzpřímený sed, ruce podél těla, vzpažit, ruce sepnout nad hlavou; předpažit, skrčit připažmo, ruce ze strany na ramena; skrčit upažmo vzhůru, ruce v týl; skrčit vzpažmo zevnitř, ruce na temeno; paže podél těla, ramena táhnout střídavě vzhůru a dolů; paže podél těla, pomalé otáčení hlavy střídavě vpravo a vlevo.
   
  Příklady zájmen: Toho (ukazovací) dne, kdy Dášenka slavila desítidenní výročí svého (přivlastňovací) života, potkala ji (osobní) první veliká událost: když se ráno probudila, shledala k svému (přivlastňovací) úžasu, že vidí – zatím jen na jedno oko, ale ono i jedno oko je, abych tak řekl, veliký krok do světa. Byla tím (ukazovací) tak překvapena, že vykvikla, a toto (ukazovací) památné kviknutí bylo počátkem psí řeči, která (vztažné) se jmenuje štěkání (Čapek, 1983).
  Další příklady zájmen: ona (osobní), jaký? (tázací), nikdo (záporné), něčí (neurčité), vy (osobní), žádný (záporné), náš (přivlastňovací), onen (ukazovací), cokoliv (neurčité), čí? (tázací), …
   
  Chyby v provádění cviku: hlava v předklonu, lokty příliš nízko nebo vysoko, předsunutá ramena, ohnutá záda, prohnutí v bedrech.
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova