Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

POMĚRY MEZI VĚTAMI

Stránka naposledy upravena 15:45, 7 Dub 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Doba trvání: 10 - 15 min.
  Náročnost přípravy: ●●○
  Učivo: Poměry mezi hlavními větami v souvětí.
  Ročník: 8. a 9.
  Pomůcky: Zásobník vět, kartičky se symboly poměrů.
  Mezipředmětové vztahy: český jazyk, zdravotní tělesná výchova,
   
  Provedení: Vyučující si připraví kartičky se symboly poměrů mezi větami, každý druh v několika provedení. Tyto kartičky pak viditelně rozmístí po třídě – na zem, na lavice, na nábytek, atd. Žáci se volně rozmístí do prostoru. Poté učitel přečte souvětí a žáci se rozprchnou po třídě a hledají příslušný symbol poměru. Za každý správně určený poměr si přičtou jeden bod, žák s nejvíce body se stává vítězem a může být ohodnocen kupříkladu jedničkou. Tato aktivita probíhá v běžné třídě, žáky proto upozorníme na bezpečnost.
   
  Příklady souvětí: Připravte si pomůcky a můžete začít. (slučovací). Chovej se tiše, nebo sem nechoď. (vylučovací). Balady bývají smutné, ba i tragické. (stupňovací). Rád si přečtu knihu, také rád listuji v časopisech. (slučovací). Otec spal, neboť byl z práce unavený. (příčinný). Odpoledne přijde návštěva, a proto musím uklidit. (důsledkový). Dostanu jedničku nebo dvojku. (slučovací). Venku byla zima, dokonce i sněžilo. (stupňovací). Nezlobím se, naopak jsem mile překvapený. (odporovací). Nerozuměl jsem mu, neumím totiž anglicky. (příčinný). Jsem dobrý v češtině i matematice. (slučovací). Buď půjdeme pěšky, nebo pojedeme autem. (vylučovací)
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova