Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

JAK BYLO SLOVO VYTVOŘENO?

Stránka naposledy upravena 15:39, 7 Dub 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Doba trvání: 5 – 10 min.
  Náročnost přípravy: ●○○
  Učivo: Odvozování slov pomocí předpony a přípony.
  Ročník: 7. a 8.
  Pomůcky: Zásobník slov.
  Mezipředmětové vztahy: Český jazyk, zdravotní tělesná výchova.
   
  Provedení: Žáci sedí v lavici na židlích. Výchozí pozicí je vzpřímený sed, skrčit upažmo vzhůru, ruce v týl. Vyučující čte nahlas slova odvozená, která vznikla přidáním buď jen předpony a přípony, nebo předpony a přípony dohromady. Hlava každého žáka symbolicky představuje kořen slova, proto si ji „drží“ oběma rukama (viz. výchozí pozice). Pokud je slovo odvozeno předponou, žáci pokrčí upažmo pravou, předloktí svisle vzhůru. Naznačí tak předponu před kořenem. Pokud je slovo odvozeno pomocí přípony, pokrčí upažmo levou, předloktí svisle vzhůru. V případě odvození slova pomocí předpony i přípony pak žáci obě paže pokrčí upažmo, předloktí svisle vzhůru (Obrázek 14). Vizuální nápodobou působíme na představivost dětí. Jednotlivé cviky mohou žáci doplnit o slovní výklad (určení kořene slova, vytvořit další nová slova, …). Alternativou může být provádění tohoto cviku ve stoje.
   
  Vzpřímený sed, skrčit upažmo vzhůru, ruce v týl; pokrčit upažmo pravou/levou/, předloktí svisle vzhůru.
   
  Příklady slov: pra – les, les – ní, nad – les – ní, děl – ník, hokej – ista, ne – přítel,
  kup – ovat, pra – babička, ná – ram – ek, od – ložit, pře – veliký, cukr – árna, Praž – ák, …
   
  Chyby v provádění cviku: hlava v předklonu, předsunutá ramena, lokty příliš nízko nebo vysoko, prohnutí v bedrech.
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova