Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

DOKONČI SLOVO

Stránka naposledy upravena 15:43, 7 Dub 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Doba trvání: 10 - 15 min.
  Náročnost přípravy: ●●○
  Učivo: Pravopisné jevy.
  Ročník: 8. a 9.
  Pomůcky: Čtvrtky velikosti A4, fixy.
  Mezipředmětové vztahy: Český jazyk, zdravotní tělesná výchova.
   
  Provedení: Žáci se rozdělí do tří stejně početných družstev a seřadí se do zástupu na startovní čáru na konci třídy. Na druhý opačný konec třídy umístí učitel tři bílé čtvrtky velikosti A4 a na každou z nich předepíše jedno písmeno. Po zaznění smluveného signálu vybíhá z každého zástupu vždy jeden žák směrem k papíru a za předepsané písmeno doplní další tak, aby začal tvořit určité slovo dle zadání učitele (např. vytváří podstatné jméno, přídavné jméno, vlastní jméno, sloveso atd.). Poté se žák vrací do zástupu a plácnutím předá štafetu dalšímu. Ten opět vybíhá a doplňuje další písmeno za předchozí dvě. Tímto způsobem se žáci snaží vytvořit celé slovo (Obrázek 17). Na jeho úplné podobě se však předem nedomlouvají. Tuto aktivitu lze pojmout jako soutěž - družstvo, které jako první vytvoří slovo dle zadání, získává bod. Družstvo s největším počtem bodů se stává vítězným. Pro zpestření je možné žákům zadat doplňující úkoly, např. určit mluvnické kategorie slova, vytvořit jeho synonymum aj. Tato aktivita probíhá v běžné třídě, při její realizaci je tedy nutné myslet na bezpečnost a eventuální úpravy prostoru (odsunutí lavic, uložení batohů, aj.).
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova